Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Uncategorized

43 posts

Конкурс за молекулярен биолог

Университетската болница по хематология в София обявява свободна позиция за заемане на длъжността „молекулярен биолог“ в лабораторията по цитогенетика и молекулярна биология. Изисквания към кандидатите: - придобита Read more Конкурс за молекулярен биолог

Курс по „Клинична хематология“

От 23 януари 2017 в Университетската болница по хематология ще се проведе едномесечен основен курс в рамките на учебната програма за придобиване на медицинска специалност Read more Курс по „Клинична хематология“

Конкурс за старши медицински сестри на I, II и III отделиние по клинична хематология на СБАЛХЗ – ЕАД

Конкурс за старши медицински сестри Read more Конкурс за старши медицински сестри на I, II и III отделиние по клинична хематология на СБАЛХЗ – ЕАД

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ за нуждите на Клиника по хематология на СБАЛХЗ-ЕАД

Конкурс - доцент Обявата е обнародвана в бр. 88 на Държавен вестник от 08.11.2016 г. Read more Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ за нуждите на Клиника по хематология на СБАЛХЗ-ЕАД

„Услуги по изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо на „СБАЛХЗ“ ЕАД“

Обява за изпълнениее на услуга по чл. 20, ал. 4 от ЗОП; Технически спецификации; Оферта; Проект на договор; Протокол;   Read more „Услуги по изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо на „СБАЛХЗ“ ЕАД“

„Услуги по изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо на „СБАЛХЗ“ ЕАД“

Обява за изпълнениее на услуга по чл. 20, ал. 4 от ЗОП  Технически спецификации     Оферта    Проект на договор Read more „Услуги по изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо на „СБАЛХЗ“ ЕАД“

ОБЯВА: „Извършване на абонаментна техническа поддръжка“ по две обособени позиции: по обособена позиция № 1: „Извършване на техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер за абонаментна техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” (СБАЛХЗ) ЕАД“ и обособена позиция № 2: „Поддръжка на приложни програмни продукти/модули, изграждащи болничната информационна система”

Обява с изх. №1323 /18.08.2016г.; Оферта по обособена позиция 1; Оферта по обособена позиция 2; Технически спецификации_обособена позиция 1; Технически спецификации_обособена позиция 2; Договор Read more ОБЯВА: „Извършване на абонаментна техническа поддръжка“ по две обособени позиции: по обособена позиция № 1: „Извършване на техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер за абонаментна техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” (СБАЛХЗ) ЕАД“ и обособена позиция № 2: „Поддръжка на приложни програмни продукти/модули, изграждащи болничната информационна система”

„Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на „СБАЛХЗ“ ЕАД на банков кредит и осъществяване на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни сметки за нуждите на „СБАЛХЗ“ ЕАД по две обособени позиции“

Повторна покана  / 11.08.2016г.;   Read more „Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на „СБАЛХЗ“ ЕАД на банков кредит и осъществяване на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни сметки за нуждите на „СБАЛХЗ“ ЕАД по две обособени позиции“

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.