Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

266 posts

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ“

Read more ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ“

Публична покана с предмет: „Ъпгрейд на налична медицинска апаратура: клинико – химичен анализатор PENTRA 200″ с цел подобряване на работните параметри, съгласно описаното в техническата спецификация в раздел III на поканата“

Read more Публична покана с предмет: „Ъпгрейд на налична медицинска апаратура: клинико – химичен анализатор PENTRA 200″ с цел подобряване на работните параметри, съгласно описаното в техническата спецификация в раздел III на поканата“

Нова публична покана с предмет:“Доставка на моторно превозно средство със специално предназаначение – линейка“

Read more Нова публична покана с предмет:“Доставка на моторно превозно средство със специално предназаначение – линейка“

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.