Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

252 posts

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на оборудване за централизирано антисептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”

Read more Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на оборудване за централизирано антисептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за интегрално броене на хемопоетични клетки в кръв и телесни течности, изготвяне на натривки и оцветяване по стандартни оцветителни протоколои за целите на последващо хематологично микроскопско изследване.”

Read more Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за интегрално броене на хемопоетични клетки в кръв и телесни течности, изготвяне на натривки и оцветяване по стандартни оцветителни протоколои за целите на последващо хематологично микроскопско изследване.”

Откриване на процедура по: “Доставка и монтаж на модул за откриване наметафазни хромозоми ,съвместими с наличната система за цитогенетични анализи , състояща се от микроскопска система NIKON NI-U и система закариотипиране FISH и MFISH (LUCIA CYTOGENETICS) или еквивалентно.”.

Read more Откриване на процедура по: “Доставка и монтаж на модул за откриване наметафазни хромозоми ,съвместими с наличната система за цитогенетични анализи , състояща се от микроскопска система NIKON NI-U и система закариотипиране FISH и MFISH (LUCIA CYTOGENETICS) или еквивалентно.”.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛХЗ” ЕАД с цел обезпечаване функционирането на болницата за едногодишен период

Информация за извършени плащания; Информация за плащания / 01. 10. 2014г. - 31. 10. 2014г.; Информация за извършени плащания / 01. 11. 2014г. - 30. 11. 2014г.; Информация за извършени Read more Доставка на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛХЗ” ЕАД с цел обезпечаване функционирането на болницата за едногодишен период

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на два броя медицински апарати за предотвратяване на косопад по време на химиотерапия с охлаждаща система – единичен и двоен “

Read more Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на два броя медицински апарати за предотвратяване на косопад по време на химиотерапия с охлаждаща система – единичен и двоен “

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ”

Read more ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ”

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.