Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

252 posts

Открита процедура за възлагане Наобществена поръчка с предмет: “Извършване на строително – ремонтни дейности в сградния фонд на”СБАЛХЗ” ЕАД “

Read more Открита процедура за възлагане Наобществена поръчка с предмет: “Извършване на строително – ремонтни дейности в сградния фонд на”СБАЛХЗ” ЕАД “

Открита процедура за възлагане Наобществена поръчка с предмет: “Доставка чрез финансов лизинг на моторно превозно средство със специално предназначение – линейка”

Read more Открита процедура за възлагане Наобществена поръчка с предмет: “Доставка чрез финансов лизинг на моторно превозно средство със специално предназначение – линейка”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на напълно автоматичен хематологичен анализатор с 5 типно диференциално броене .

Read more Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на напълно автоматичен хематологичен анализатор с 5 типно диференциално броене .

Публична покана с предмет : Услуги за пране, дезинфекция и гладене на болнично бельо, постеловъчен инвентар и други трикотажни изделия на “СБАЛХЗ”ЕАД

Read more Публична покана с предмет : Услуги за пране, дезинфекция и гладене на болнично бельо, постеловъчен инвентар и други трикотажни изделия на “СБАЛХЗ”ЕАД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицински апарат за екстракорпорално облъчване на левкоцити с ултравиолетови. лъчи.

Read more Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицински апарат за екстракорпорално облъчване на левкоцити с ултравиолетови. лъчи.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицински апарат за екстракорпорално облъчване на левкоцити с ултравиолетови лъчи

Информация за извършени плащания; Информация за извършени плащания / 01. 10. 2014г. - 31. 10. 2014г.; Информация за извършени плащания / 01. 11. 2014г. - 30. 11. 2014г.; Информация за извършени Read more Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицински апарат за екстракорпорално облъчване на левкоцити с ултравиолетови лъчи

Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в болницата, според нуждите на Възложителя за срока на договора.

Read more Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в болницата, според нуждите на Възложителя за срока на договора.

Процедурата е Публична покана с предмет: Доставка на моторно превозно средство със специално предназначение – линейка. МПС да е ново, неупотребявано, нерециклирано, произведено не по-рано от 2012 г. и оборудвано и да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация.

Read more Процедурата е Публична покана с предмет: Доставка на моторно превозно средство със специално предназначение – линейка. МПС да е ново, неупотребявано, нерециклирано, произведено не по-рано от 2012 г. и оборудвано и да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация.

Публична покана с предмет : “Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в болницата, според нуждите на Възложителя за срока на договора.”

Read more Публична покана с предмет : “Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в болницата, според нуждите на Възложителя за срока на договора.”

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.