Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

240 posts

„Доставка на лабораторна апаратура: апарат за PCR за нуждите на Лаборатория по вирусология на СБАЛХЗ ЕАД

Обява; Информация за обява; Информация за удължен срок; Протокол; Договор ДПП-11 06.08.2019     Read more „Доставка на лабораторна апаратура: апарат за PCR за нуждите на Лаборатория по вирусология на СБАЛХЗ ЕАД

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 70 (седемдесет) обособени позиции

  Обявление; Решение; Решение за одобрение на обявление за изменение -удължаване на срок за получаване на оферти; Протокол 1; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за прекратяване; Решение за Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 70 (седемдесет) обособени позиции

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 32 (тридесет и две) обособени позиции

Решение Обявление Протокол 1; Покана отваряне на цени; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Решение за прекратяване на поръчката по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обявление за Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 32 (тридесет и две) обособени позиции

Извършване на строително-ремонтни работи в сградния фонд на СБАЛХЗ ЕАД

Обява Техническа спецификация Образци; Обява за удължаване на срок за събиране на оферти; Read more Извършване на строително-ремонтни работи в сградния фонд на СБАЛХЗ ЕАД

ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧИСТВАЩИ, ПЕРИЛНИ, МИЕЩИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Обява Информация за обява Информация за удължаване на срока Протокол 1 Read more ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧИСТВАЩИ, ПЕРИЛНИ, МИЕЩИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Доставка на хигиенни материали и консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по чл. 12 от ЗОП

Информация за обява Обява Информация за удължаване на срока Покана_жребий; Протокол 1; Протокол 2 и класиране;   Read more Доставка на хигиенни материали и консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по чл. 12 от ЗОП

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Решение ; Обявление ; Решение за одобрение на обявление за изменение -10.04.2019; Документация 10.04.2019; Разяснения; Протокол_1 Покана; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Решение за прекратяване; Обявление за възложена поръчка Договори Обявление за възложена поръчка Read more Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” по 68 (шестдесет и осем) обособени позиции

Решение; Покана; Техн.спецификация; Протокол от преговори 1; Протокол от преговори 2; Протокол ; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Решение за прекратяване; Обявление за възложена поръчка ДОП-52 ДОП-53   Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” по 68 (шестдесет и осем) обособени позиции

Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 9 обособени позиции

покана дезинфектанти; Техническа спецификация; Проект на договор 2019; Протокол Договор №ДПП-3 Договор №ДПП-4 Read more Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 9 обособени позиции

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.