Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

266 posts

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“

Покана за участие по ОП2 Протокол РЕШЕНИЕ Решение за изменение  Обявление за възложена поръчка ДОП-1 ДОП-3 ДОП-4 ДОП-6 ДОП-8 ДОП-9 ДОП-35  Обявление за възложена поръчка ДОП-99 Обявление за приключване на договор ДОП-1 Обявление за приключване на договор ДОП-3 Обявление за приключване Read more Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД по обособена позиция № 1 от Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“

Покана за участие по ОП1 Протокол Решение конк. избор_568 Обявление за възложена поръчка ДОП-2 ДОП-7 ДОП-10 ДОП-34  Обявление за възложена поръчка ДОП-45 Обявление за възложена поръчка ДОП_63 ДОП-88 ДОП-90 Обявление за възложена поръчка ДОП-96 ДОП-98 Обявление за приключване на договор Read more Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД по обособена позиция № 1 от Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 59 обособени позиции

Решение; Обявление Съобщение Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение Обявление за възложена поръчка Решение за изменение Решение Oбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка ДОП-69 Обявление за възложена поръчка ДОП-70 ; ДОП-71 ; ДОП-72 ;ДОП-73 Обявление за Read more Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 59 обособени позиции

„Предоставяне на услуга – абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура“

Oбява Информация за обява Информация за удължаване на срока Протокол Договори ДОП-67 Read more „Предоставяне на услуга – абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 4 обособени позиции

Решение Обявление Съобщение Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение за избор на изпълнител Обявление за възложена поръчка  ДОП-33 ДОП-34 ДОП-37 ДОП-38 Обявление за приключен договор ДОП-33 Обявление за приключен договор ДОП-34 Обявление за приключване на Read more Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 4 обособени позиции

„Доставка на aпарат за real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“

Информация - Качен на 08.05.2020 г. / 16:20 часа Обява - Качен на 08.05.2020 г. / 16:21 часа Информация удължаване - Качен на 19.05.2020 г. / 15:00 Read more „Доставка на aпарат за real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 357 обособени позиции

Решение Обявление 1 част Обявление 2 част Съобщение Покана за жребий Протокол № 1 Протокол № 2 Приложение № 1 към Протокол № 2 Протокол № 3 Приложение № 1 към Протокол № 3 Доклад Решение Read more Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 357 обособени позиции

„Доставка на система за секвениране от следващо поколение и набор реактиви, необходими за въвеждане на метод за изследване чрез таргетно секвениране за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД“

Решение Обявление Съобщение Протокол № 1 Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение за избор на изпълнител Обявление за възложена поръчка ДОП-32 Обявление за приключване на договор Read more „Доставка на система за секвениране от следващо поколение и набор реактиви, необходими за въвеждане на метод за изследване чрез таргетно секвениране за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД“

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 5 обособени позиции

Решение Обявление Протокол 1 Съобщение Протокол № 2 - Качен на 21.05.2020 г. / 14:05 ч. Протокол № 3 - Качен на 21.05.2020 г. / 14:05 ч.  Доклад - Качен на Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 5 обособени позиции

„Доставка на лабораторна апаратура: Клиничен многопараметърен флоуцитометър за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД”

Решение Обявление Решение за одобрение на обявление за изменение Образец 2.1 Съобщение цени - Качен на 07.05.2020 г. / 16:00 Протокол № 1 - Качен на 12.05.2020 г. / 14:20 Read more „Доставка на лабораторна апаратура: Клиничен многопараметърен флоуцитометър за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД”

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.