Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

226 posts

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Решение ; Обявление ; Решение за одобрение на обявление за изменение -10.04.2019; Документация 10.04.2019; Разяснения;     Read more Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” по 68 (шестдесет и осем) обособени позиции

Решение; Покана; Техн.спецификация Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” по 68 (шестдесет и осем) обособени позиции

Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 9 обособени позиции

покана дезинфектанти; Техническа спецификация; Проект на договор 2019; Протокол Read more Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 9 обособени позиции

„Доставка на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД”

Решение; Обявление; Протокол_1; съобщение за отваряне на ценови предложения-27.02.2019; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение;   Read more „Доставка на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД”

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 56 (петдесет и шест) обособени позиции

Решение; Обявление; Техническа спецификация; Решение за прекратяване на обособени позиции Протокол_1 Съобщение_отваряне_цени; Протокол 2; Протокол 3; Приложение 1 към Протокол 3; Доклад; Решение за класиране; Решение за прекратяване; Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 56 (петдесет и шест) обособени позиции

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 28 (двадесет и осем) обособени позиции

Решение; Обявление; Решение за одобрение на обявление за изменение-удължаване на срок; Протокол 1 -15.01.2019г. ; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение З-39 от 04.01.2019; Решение З-40 от 04.01.2019; Обявление_19.02.2019 Договори             Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 28 (двадесет и осем) обособени позиции

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.