Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

242 posts

Избор на външен консултант във връзка с цел привеждане на документацията и процесите в СБАЛХЗ ЕАД в готовност за акредитация на дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки по стандарт JACIE

Read more Избор на външен консултант във връзка с цел привеждане на документацията и процесите в СБАЛХЗ ЕАД в готовност за акредитация на дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки по стандарт JACIE

Избор на независим регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД

Покана Read more Избор на независим регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД

Извършване на образна диагностика: “ЯМР – определяне на Т2* – индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

Oбява Информация за обява Информация за удължаване на срок Съобщение Read more Извършване на образна диагностика: “ЯМР – определяне на Т2* – индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Решение Покана Протокол № 1 Протокол 2 Протокол № 3#1 Протокол № 3#2 Протокол № 3#3 Протокол № 4 Доклад Решение за избор на изпълнител Обявление за възложена поръчка Read more Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Извършване на образна диагностика: “ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

обява информация Информация за удължаване на срок Read more Извършване на образна диагностика: “ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

“Приготвяне и доставяне на готова пакетирана храна за лежащо болни за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” за срок от 12 месеца

Решение; Покана Съобщение СБАЛХЗ ЕАД уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 09.09.2019 г., 16:30 ч. Провеждане на жребий за определяне на поредността на провеждане Read more “Приготвяне и доставяне на готова пакетирана храна за лежащо болни за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” за срок от 12 месеца

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

Документация - извлечение Read more ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.