Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

249 posts

„Доставка на система за секвениране от следващо поколение и набор реактиви, необходими за въвеждане на метод за изследване чрез таргетно секвениране за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД“

Решение Обявление Read more „Доставка на система за секвениране от следващо поколение и набор реактиви, необходими за въвеждане на метод за изследване чрез таргетно секвениране за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД“

„Доставка на лабораторна апаратура: Клиничен многопараметърен флоуцитометър за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД”

Решение Обявление Решение за одобрение на обявление за изменение Образец 2.1 Read more „Доставка на лабораторна апаратура: Клиничен многопараметърен флоуцитометър за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД”

„Доставка на Кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert – Cepheid или еквивалентен”

Решение Обявление Съобщение Протокол № 1  Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение за избор на изпълнител       Read more „Доставка на Кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert – Cepheid или еквивалентен”

„ДОСТАВКА НА НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД“

Обява Информация за обява Информация удължаване Съобщение Съобщение цени - Качен на 24.03.2020 г. / 13:44 Протокол заличен - Качен на 03.04.2020 г. / 12:40   Read more „ДОСТАВКА НА НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД“

„Доставка на лабораторна апаратура: персонален настолен секвенатор от следващо поколение за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД”

Обявление Решение Решение за прекратяване Обявление за възложена поръчка Read more „Доставка на лабораторна апаратура: персонален настолен секвенатор от следващо поколение за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД”

Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Обява Информация за обява Информация за удължаване на срок Протокол ДОП 3 Read more Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Избор на външен консултант във връзка с цел привеждане на документацията и процесите в СБАЛХЗ ЕАД в готовност за акредитация на дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки по стандарт JACIE

Решение Обявление Съобщение 1 Решение за прекратяване Обявление прекратяване Read more Избор на външен консултант във връзка с цел привеждане на документацията и процесите в СБАЛХЗ ЕАД в готовност за акредитация на дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки по стандарт JACIE

Доставка на лабораторна апаратура: Специализиран протеинов анализатор

Обява Информация за обява Информация за удължаване на срок Протокол ДПП1       Read more Доставка на лабораторна апаратура: Специализиран протеинов анализатор

Избор на независим регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД

Покана Read more Избор на независим регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.