Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

221 posts

„Доставка на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД”

Решение; Обявление; Протокол_1 Read more „Доставка на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД”

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 56 (петдесет и шест) обособени позиции

Решение; Обявление; Техническа спецификация; Решение за прекратяване на обособени позиции   Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 56 (петдесет и шест) обособени позиции

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 28 (двадесет и осем) обособени позиции

Решение; Обявление; Решение за одобрение на обявление за изменение-удължаване на срок; Протокол 1 -15.01.2019г. ; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение З-39 от 04.01.2019; Решение З-40 от 04.01.2019;             Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 28 (двадесет и осем) обособени позиции

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД – RR филтри за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат

 Решение; Покана Булмар МЛ; Покана Емед Груп; Доклад Протокол  Решение Read more Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД – RR филтри за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат

„Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване” по 5 (пет) обособени позиции

Решение; Протокол 1; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Read more „Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване” по 5 (пет) обособени позиции

Извършване на образна диагностика: ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Oбява; Информация за обява; Информация за удължаване на срока; Протокол;   Read more Извършване на образна диагностика: ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Информация за обява; Обява; Техническа спецификация; Информация удължен срок на обявата; покана за отваряне на оферти; Протокол 1 Договор АТС Договор_Кооперация Панда Read more Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 19 обособени позиции

Обява; Информация за обява; Информация за обява удължаване на срок; Протокол; Договор №ПП-16 Договор №ПП-17         Read more Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 19 обособени позиции

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.