Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Профил на купувача

216 posts

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД – RR филтри за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат

Решение; Покана Булмар МЛ; Покана Емед Груп;   Read more Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД – RR филтри за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат

„Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване” по 5 (пет) обособени позиции

Решение; Протокол 1; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Read more „Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване” по 5 (пет) обособени позиции

Извършване на образна диагностика: ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Oбява; Информация за обява; Информация за удължаване на срока; Протокол;   Read more Извършване на образна диагностика: ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Информация за обява; Обява; Техническа спецификация; Информация удължен срок на обявата; покана за отваряне на оферти; Протокол 1   Read more Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 19 обособени позиции

Обява; Информация за обява; Информация за обява удължаване на срок; Протокол;           Read more Доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 19 обособени позиции

„Доставка на медицинска апаратура за автоматична капилярна електрофореза за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“

Обява; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти; Протокол 1;   Read more „Доставка на медицинска апаратура за автоматична капилярна електрофореза за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 2 (две) обособени позиции

Решение за откриване на процедура договаряне без обявление; Протокол; Доклад; Решение № З-146/ 17.08.18; Обявление за възложена поръчка; ДОП-21 от 18.09.2018 Екофарм ;   Read more Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 2 (две) обособени позиции

Доставка на медицински апарат – система за патогенна инактивация на кръвни съставки за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Решение; Обявление; Протокол; Доклад; Решение; Обявление за възложена поръчка;     Read more Доставка на медицински апарат – система за патогенна инактивация на кръвни съставки за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 321 (триста двадесет и една) обособени позиции

 Решение; Обявление част 1_1-132; Обявление част 2_133-276; Обявление част 3_277-370; Обявление част 4 _371-460; Техническа спецификация; Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителнa информация; Разяснения -28.05.2018г.; Протокол №1; Съобщение за отваряне на Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 321 (триста двадесет и една) обособени позиции

„Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване“ по 15 (петнадесет) обособени позиции

Решение; Обявление; Протокол 1; Протокол №2; Протокол 3; Доклад; Решение избор на изпълнител ; Решение за прекратяване на поръчката; Обявление за възложена поръчка -прекратени позиции;       Read more „Доставка на лекарствени продукти – фактори за кръвосъсирване“ по 15 (петнадесет) обособени позиции

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.