Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Обществени поръчки

28 posts

Извършване на образна диагностика: “ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

обява информация Информация за удължаване на срок Read more Извършване на образна диагностика: “ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

Обява; Решение Read more ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

Документация - извлечение Read more ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ на СБАЛХЗ ЕАД – част от обект „Бърза закуска“

„Доставка на лабораторна апаратура: апарат за PCR за нуждите на Лаборатория по вирусология на СБАЛХЗ ЕАД

Обява; Информация за обява; Информация за удължен срок; Протокол; Договор ДПП-11 06.08.2019     Read more „Доставка на лабораторна апаратура: апарат за PCR за нуждите на Лаборатория по вирусология на СБАЛХЗ ЕАД

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 70 (седемдесет) обособени позиции

  Обявление; Решение; Решение за одобрение на обявление за изменение -удължаване на срок за получаване на оферти; Протокол 1; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за прекратяване; Решение за Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 70 (седемдесет) обособени позиции

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 32 (тридесет и две) обособени позиции

Решение Обявление Протокол 1; Покана отваряне на цени; Протокол 2; Протокол 3; Доклад; Решение за избор на изпълнител; Решение за прекратяване на поръчката по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обявление за Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 32 (тридесет и две) обособени позиции

Извършване на строително-ремонтни работи в сградния фонд на СБАЛХЗ ЕАД

Обява Техническа спецификация Образци; Обява за удължаване на срок за събиране на оферти; Read more Извършване на строително-ремонтни работи в сградния фонд на СБАЛХЗ ЕАД

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.