Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Категория: Архив

86 posts

Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“

Рецензии и становища на научното жури Кандидат: д-р Атанас Митков Банчев, дм Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на Read more Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“

Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“

Рецензии и становища на научното жури Кандидат:  д-р Иван Димитров Тонев, дм Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на Read more Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“

Решение за класиране на участници и обявление на изпълнители на обществена поръчка с предмет “ Доставка на медицински консумативи за извършване на лечебна фотофереза и обработка на стволови клетки „.

Read more Решение за класиране на участници и обявление на изпълнители на обществена поръчка с предмет “ Доставка на медицински консумативи за извършване на лечебна фотофереза и обработка на стволови клетки „.

Протокол за работата на комисията, определена за събиране, разглеждане и оценка на оферти за извършване на „Услуги по абонаментното извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура“.

Read more Протокол за работата на комисията, определена за събиране, разглеждане и оценка на оферти за извършване на „Услуги по абонаментното извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура“.

Договор №ПП-04/24.10.2014г.-„Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената“.

Read more Договор №ПП-04/24.10.2014г.-„Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената“.

Протокол за работа на комисията, определена за събитие, разглеждане и оценка на оферти за периодични доставки на хигиенни материяли, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в „СБАЛХЗ“ЕАД.

Read more Протокол за работа на комисията, определена за събитие, разглеждане и оценка на оферти за периодични доставки на хигиенни материяли, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в „СБАЛХЗ“ЕАД.

Протокол за работа на комисията, определена за събитие, разглеждане и оценка на оферти за периодични доставки на хигиенни материяли, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в „СБАЛХЗ“ЕАД.

Read more Протокол за работа на комисията, определена за събитие, разглеждане и оценка на оферти за периодични доставки на хигиенни материяли, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената в „СБАЛХЗ“ЕАД.

Писмо до участниците в процедура чрез публична покана с предмет “ Доставка на хранителни продукти, тестени закуски, хляб и хлебни изделия“.

Read more Писмо до участниците в процедура чрез публична покана с предмет “ Доставка на хранителни продукти, тестени закуски, хляб и хлебни изделия“.

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствен продукт CARMUSTINE 100 mg по реда на наредба №10/17.11.2011 г. на Министерство на здравеопазването“.

Read more Документация за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствен продукт CARMUSTINE 100 mg по реда на наредба №10/17.11.2011 г. на Министерство на здравеопазването“.

Към открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на коагулометър“, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.

Read more Към открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на коагулометър“, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.