Във връзка с изпълнение на учебната програма за придобиване на специалност „Клинична хематология“, СБАЛХЗ ЕАД организира тематичен лекционен курс „Злокачествени лимфопролиферативни заболявания“ и тематичен лекционен курс „Злокачествени миелопролиферативни заболявания“.

 Всеки курс е с продължителност 5 дни – 40 академични часа и ще се проведат в периода 13.03.2023 – 17.03.2023 г. и 20.03.2023 – 24.03.2023 г. в сградата на СБАЛХЗ.

Тематичните курсове са предназначени за специализанти по „Клинична хематология“.

За участие в курса, всеки участник трябва  да подаде молба до Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД по електронен път на  info@hematology.bg или на място на адрес: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски “, №1А, етаж -1, сектор Имунохимия и да заплати определена такса.

Цена на курса – 50.00 лв. (за един тематичен курс)

Таксата се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

Титуляр: СБАЛХЗ ЕАД
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN:BG60FINV91501016889816
BIC: FINVBGSF

Лице за контакти – д-р Виктория Николова, телефон 0879 104 708, e-mail: v.nikolova@hematology.bg

Формата на заявката може да изтеглите от тук.

Програма на курса „Злокачествени лимфопролиферативни заболявания“  може да изтеглите от тук.

Програма на курса „Злокачествени миелопролиферативни заболявания“  може да изтеглите от тук.


Добавете АОП №

Дата и час