Във връзка с изпълнение  на учебната програма по специалност „Клинична хематология“, СБАЛХЗ ЕАД организира специализиран курс по „ Нарушения на хемостазата“.

Курсът е с продължителност 5 дни и ще се проведе в периода 20.02.2023 – 24.02.2023 г. в сградата на СБАЛХЗ.

За участие в курса, всеки участник трябва  да подаде молба до Изпълнителния  директор на СБАЛХЗ ЕАД по електронен път на  info@hematology.bg или на място на адрес: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски “, №1А, етаж -1, сектор Имунохимия и да заплати определена такса.

Цена на курса: 50.00 лв. 

Таксата се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

Титуляр: СБАЛХЗ ЕАД
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN:BG60FINV91501016889816
BIC: FINVBGSF

Лице за контакти – д-р Виктория Николова, телефон 0879 104 708, e-mail: v.nikolova@hematology.bg

Формата на заявката може да изтеглите от тук.

Програма на курса може да изтеглите от тук.


Добавете АОП №

Дата и час