Във връзка с изпълнение на учебната програма по специалност „Клинична хематология“, СБАЛХЗ ЕАД организира основен курс по Клинична хематология.
Курсът е с продължителност 20 дни – 160 учебни часа и ще се проведе в периода 16.01.2023 – 10.02.2023 г. в сградата на СБАЛХЗ.

За участие в курса, всеки участник трябва да подаде молба до Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД по електронен път на info@hematology.bg и да заплати определената такса.

Цена на курса – 230.00 лв.

Tаксата се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

Титуляр: СБАЛХЗ ЕАД
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN:BG60FINV91501016889816
BIC: FINVBGSF

Лице за контакт – д-р Виктория Николова , тел. 0887059346

Програма на курса


Добавете АОП №

Дата и час