Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) издаде стандарт за организацията и дейността на Звената за немедицинска и психологична грижа при работа с пациенти с рак на кръвта. Документът е разработен от Звеното за немедицинска и психологична грижа в лечебното заведение, което беше създадено преди близо три години. Целта на разработката е да подпомогне дейността на подобни структури в болниците, като в нея са описани основните протоколи в психоаналитичния лечебно-диагностичен процес.

Стандартът е внесен в края н а миналата година в Министерството на здравеопазването, за да послужи за основа за разработването на уеднаквен протокол за дейността на подобен тип звена в лечебните заведения.

Изработеният стандарт съдържа принципите на лечение за немедицинска грижа при онкохематологични заболявания, които са утвърдени в медицинската практика и са свързани с правата на пациентите, спазване на хуманитарните принципи и норми при осъществяване на лечебния процес. Те насърчават търсенето и изследването на автентични лични начини за справяне и намиране на личен смисъл в процеса на лечение, при осигуряване на активна професионална подкрепа.

Основната  дейност на тези звена е свързана с клинично консултиране, което се използва като метод за оценка на психичните и поведенчески затруднения на пациентите, грижата за психичното и емоционалното им справяне в процес на диагностициране, лечение и посттерапевтично проследяване, както и на техните близки.

„СБАЛХЗ е най-големият център, който прилага автоложна и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при възрастни пациенти над 18 години. Този процес продължава седмици като пациентите престояват в болницата в специални болнични стаи, поради потиснат имунитет. Тук е важната роля на колегите клинични психолози, които работят с тези хора, преживяващи и емоционално лечението. Това е от съществено значение, защото ние като лекари можем да осигурим медицинската терапия, но пациентите с рак на кръвта и техните близки, трябва да бъдат подкрепени в своите притеснения и преживявания“, смята проф. Бранимир Спасов, изпълнителен директор на лечебното заведение.

В документа е засегната и друга съществена дейност на Звената за немедицинска грижа, свързана с  психологичното консултиране на лекари и медицински сестри. Тя се отнася за справянето им с преживявания и по-задълбочено разбиране на собствените им реакции, така и тези на пациентите.

„Грижата за пациентите е във фокуса на всяко лечебно заведение, но не бива да бъдат подминавани и медицинските екипи. В процеса на работа те изпитват дълбоки и интензивни чувства, които имат потребността да споделят и преработят“, каза д-р Велислава Донкина, ръководител на Звеното за немедицинска и психологична грижа в СБАЛХЗ.

Изданието, което е насочено към клинични психолози, студенти и медицински специалисти може да бъде получено на място в болницата или да бъде заявено на e-mail: ventsislav.gerasimov@hematology.bg.


Добавете АОП №

Дата и час