Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) издаде стандарт за организацията и дейността на Звената за немедицинска и психологична грижа при работа с Read more СБАЛХЗ ИЗДАДЕ СТАНДАРТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НЕМЕДИЦИНСКАТА ГРИЖА ЗА ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ В БОЛНИЦИТЕ