Предаването „Малки истории“ на БНТ разказва за един от пациентите, които се кръвопреливат ежемесечно в Направление таласемии и патологични хемоглобини в СБАЛХЗ. Пациентите с генетичното заболяване Таласемия майор се нуждаят от регулярно преливане на кръв, което за тях е животоспасяващо. Даряването на кръв за тези хора е възможност да продължат живота си, но намирането на кръводарители, се оказва голямо предизвикателство за техните семейства.