Училището за пациенти към Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ ще продължи онлайн срещите  с пациенти и през 2022г. Традиционно като лектори в него участват клинични психолози, лекари хематолози и здравен коуч (health coach), който подпомага пациентите в овладяване на стреса и тревожността, както и в установяването на навици, благоприятстващи провежданата медицинска терапия. До края на януари т.г. можете да предложите тема или въпроси, които ви интересуват и искате да бъдат засегнати в предстоящите срещи на Училището за пациенти на: k.simeonova@hematology.bg.


Добавете АОП №

Дата и час