Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ стартира обучителна програма за клинични психолози 

На 30 октомври 2021г.  Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ стартира обучителна програма „Въведение в мисленето на психоаналитичната психосоматика”. Тя е насочена към клинични психолози, психотерапевти, психоаналитици в обучение, социални работници, лекари, медицински специалисти, студенти по медицина и психология, които планират развитието си в сферата на психологичната работа в болнични и клинични центрове и звена. Те ще се  обучават девет месеца  в спецификите на работата с тежко боледуващи пациенти.

Програмата се осъществява заедно с Академия за психосоматична грижа, Ателие за свободни асоциации и Института за психоаналитична психосоматика “ Пиер Марти” (IPSO ) в Париж. Обучението се сертифицира от Академия за психосоматична грижа и IPSO, Paris и се признава за входно ниво към квалификационната програма по психосоматика на IPSO- филиал България.

Програмата е организирана на принципите на обучението по психосоматика на най-авторитетното психоаналитично училище в тази област – Институт „Пиер Марти“, Париж (http://ipso-marty.org), част от Международната психоаналитична асоциация, обучаващ специалисти по психосоматика, работещи и мислещи в идейната сфера на психоанализата. В България за пръв път се предлага достъп до този структуриран и дълбоко теоретично обоснован начин на работа с пациенти с тежки хронични, интензивни болкови и злокачествени състояния.

 

 

 

 


Добавете АОП №

Дата и час