Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ стартира обучителна програма за клинични психолози  На 30 октомври 2021г.  Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ Read more Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ стартира обучителна програма за клинични психолози