Пациентите на СБАЛХЗ ще могат да се консултират със здравен коуч или т.н. health coach, който ще работи като част от екипа на Звеното за немедицинска и психологична грижа.  Г-жа Гинка Петкова, която е дипломиран клиничен психолог ще предоставя на пациентите консултации свързани с :

  • установяването на навици, благоприятстващи провежданата медицинска терапия
  • подкрепа в поставянето и следването на цели, водещи към оптимизиране на тяхното благосъстояние и здравословен начин на живот
  • практики, свързани с овладяване на стреса и тревожността
  • разрешаването на различни житейски, социални и административни затруднения, съпътстващи хода на всяко лечение

Освен в лично заявена консултация с г-жа Петкова на тел. 0879104922, пациентите ще могат да се срещнат с нея и в групите за психологична подкрепа на Училището за пациенти, които ще започнат през октомври.


Добавете АОП №

Дата и час