„Преодоляване на психологичната криза“,

д-р Велислава Донкина, ръководител на Звено за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ


Добавете АОП №

Дата и час