Read more Заповед относно прекратяване конкурсна процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ поради липса на участници в конкурса