На 28 май се отбелязва Световният ден за борба с рака на кръв. Този вид  заболявания са близо 140 типа, като се разделят основно на три вида – левкемия, лимфом и миелом.

Всяка година в България близо 1500 души се диагностицират с рак на кръвта. Най-общо симптомите за този тип заболявания са свързани с бърза умора, повтарящи се инфекции, необяснима загуба на телесно тегло, лесно кървене или кръвонасядане, обилно нощно изпотяване, подутини или отоци по врата, главата, слабините и корема, сърбяща кожа, костни или ставни болки. Диагностицирането на този вид болести се извършва след редица изследвания и консултация с лекар хематолог.

Ранното откриване на онкохематологичните болести е много важно за успеха на терапията. Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) е водещ център от национално значение в профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на този вид заболявания. Болницата разполага с модерна клинична и лабораторна база, в които се осъществяват всички специализирани диагностични и лечебни процедури в областта на клиничната хематология. В болницата функционира и най-голямото отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки в България и от откриването му до днес са извършени над 800 трансплантации в пълния спектър на тази технология: автоложни, алогенни от родствени и неродствени донори, алогенни трансплантации с редуциран интензитет или хаплоидентични.

В болницата функционира единственият в страната Специализиран хематологичен лабораторен блок, който осигурява иновативната диагностика и контрол на ефективността на лечението. Преди по-малко от година в СБАЛХЗ беше внедрена последно поколение апаратура в Лабораторията по клинична имунология. Апаратурата за флоуцитометрия дава възможност да бъде разпознат с много висока точност  всеки тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалния им модел на развитие или болестните отклонения, както и да разграничи здравите от злокачествените клетки. Прецизността е толкова голяма, че може в реално време да се открие една ракова клетка сред други 100 000. Апаратурата се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, като се изследват и всякакви тумори и тъкани. Високотехнологичното изследване е много важно за проследяване на т. нар. „минимална измерима остатъчна болест“ и е един от основните стандарти в  световната хематология за определянето на последващото лечение.

От две години в лечебното заведение функционира Звено за психологична и немедицинска грижа, което осъществява  психотерапевтична подкрепа за пациентите и техните близки. Специално внимание е отделено и на консултирането на медицинските екипи в комуникацията им с пациентите, както и превенция на „бърн аут“ синдрома.


Добавете АОП №

Дата и час