Покана Проект на договор Протокол Решение за определяне на изпълнител Обявление за възложена поръчка ДОП-67 ДОП-68 ДОП-71 ДОП-74 ДОП-82 ДОП-92 ДОП-94 Обявление за възложена поръчка ДОП-102 Обявление за приключване на договор ДОП-82 Обявление за приключване Read more „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД “