Дата на защита:  19.05.2021 г., 14.00 ч.

Откритото заседание на научното жури ще се проведе в Заседателната зала на СБАЛХЗ-София, до запълване на допустимия капацитет. Във връзка с противоепидемичните мерки, може да участвате в  откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/jqf-vjgo-tnz

Прочети цялата информация тук: ОНС „Доктор“


Добавете АОП №

Дата и час