Прекратяване на конкурсна процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ в „СБАЛХЗ – ЕАД“ Дата на публикуване: 12.07.2021г. Обявения конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – Read more Прекратяване на конкурсна процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ в „СБАЛХЗ – ЕАД“