Българското медицинско сдружение по хематология публикува на своята интернет страница полезна  информация в помощ на пациентите с различни хематологични заболявани, свързана с ваксинопрофилактиката срещу COVID-19. Тя е съобразена с последните медицински и научни публикации и съдържа отговори на едни от най-често задаваните въпроси като:  в кои случаи може да бъде поставена ваксина, каква трябва да е тя, какъв режим трябва да се спазва преди и след имунизацията. Можете да се запознаете с препоръките на : http://bulgarian-hematology.com/bg/covid-19.html


Добавете АОП №

Дата и час