Дата на защита: 16.12.2020 г., 14.00 ч.
Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, въведени със
Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на
министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ще може да
проследите откритото заседание на Научното жури, като използвате следния
линк:

https://meet.google.com/kvb-dkov-txc

Прочети цялата информация тук: ОНС „Доктор“


Добавете АОП №

Дата и час