Решение;

Обявление

Съобщение

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Обявление за възложена поръчка

Решение за изменение

Решение

Oбявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

ДОП-69

Обявление за възложена поръчка

ДОП-70ДОП-71ДОП-72 ;ДОП-73

Обявление за възложенa поръчкa


Добавете АОП №01667-2020-0008

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 15/6/20 3:45