Информация – Качен на 08.05.2020 г. / 16:20 часа

Обява – Качен на 08.05.2020 г. / 16:21 часа

Информация удължаване – Качен на 19.05.2020 г. / 15:00 ч.

Протокол – Качен на 03.06.2020 г. / 15:34 ч.

Договор – Качен на 12.06.2020 г. / 14:00 ч.


Добавете АОП №

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Събиране на оферти с обява

Дата и час 8/5/20 4:30