Актуална информация за посещения и прием на пациенти в СБАЛХЗ в условия на извънредно положение

Уважаеми пациенти на СБАЛХЗ, независимо от обявеното извънредно положение болницата продължава да работи и да приема пациенти за диагностика и лечение на хематологични заболявания, а медицинските специалисти са на разположение на нуждаещите се.

Във връзка с разрастващата се епидемиологична обстановка в страната ви информираме за следните допълнителни мерки за осигуряване на максимална безопасност на пациентите и медицинския персонал:

  • Приемът в болницата се осъществява при засилени мерки за противоепидемичен контрол.
  • Към момента са прекратени свижданията на лежащо болните до отмяна на въведеното извънредно положение. Информация за състоянието им може да бъде получена всеки работен ден от лекуващия лекар между 13.00 до 15.00 часа. Телефонът на лекуващия лекар може да бъде предоставен на близките от регистратурата на болницата на тел. +359 2 45 42 189.
  • Приемното време за пациенти до отмяна на въведеното извънредно положение ще бъде от 08.00 до 12.00, всеки работен ден.
  • Пациенти, планирани за лечение, но със симптоматика на инфекциозно заболяване на дихателните пътища (температура, кашлица, затруднено дишане), съгласно указанията на Националния оперативен щаб за борба с COVID 19 ще бъдат приети за лечение в СБАЛХЗ само след овладяване на тази симптоматика и отхвърляне на съмнение за COVID 19 инфекция. С цел предпазване на уязвимия контингент на хематологично болните, се умоляват такива пациенти да се обръщат за съдействие по телефона към личния си лекар.
  • Пациенти, които са били в контакт със съмнителен или доказан случай на COVID-19, е необходимо да се свържат с личния си лекар.
  • При посещение в болницата пациентите трябва да носят собствена защитна маска и антибактерилни кърпички. При влизане в лечебното заведение се предоставят калцуни, които трябва да се носят до напускане на сградата.
  • Пациентите трябва да спазват дистанция от минимум 1 метър отстояние от останалите посетители.
  • В болницата няма да бъдат допускани придружители до отмяна на въведеното извънредно положение. Те ще бъдат помолени да изчакват своите близки извън сградата на болницата. Изключение ще бъде правено единствено за пациенти, които не могат да се придвижват и обслужват самостоятелно, като засилените мерки за противоепидемичен контрол ще важат и за тези придружители.
  • Ако посещението ви в болницата не е предварително планувано или крайно наложително, моля да се свържете по телефона с лекар от болницата, за да обсъдите притесненията си. В този случай се свържете с регистратурата на болницата на тел. +359 2 45 42 189, за да ви насочат допълнително.

Благодарим за разбирането и спазването на предприетите мерки!

Те целят да осигурят вашата безопастност и тази на медицинския екип, който продължава да работи отговорно в условия на кризисна ситуация.


Добавете АОП №

Дата и час