Решение

Обявление

Протокол 1

Съобщение

Протокол № 2 – Качен на 21.05.2020 г. / 14:05 ч.

Протокол № 3 – Качен на 21.05.2020 г. / 14:05 ч. 

Доклад – Качен на 21.05.2020 г. / 14:06 ч.

Решение – Качен на 21.05.2020 г. / 14:07 ч.

Обявление за възложена поръчка – Качен на 27.07.2020/11:53 ч

ДОП-28 – Качен на 27.07.2020/11:54 ч.

ДОП-31 – Качен на 27.07.2020/11:55 ч.


Добавете АОП №01667-2020-0004

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 26/3/20 4:00