Решение

Обявление

Съобщение

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение за избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка

ДОП-32

Обявление за приключване на договор


Добавете АОП №01667-2020-0005

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 26/3/20 5:00