Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, и на основание заповед на Министъра на здравеопазването, в СБАЛХЗ се преустановяват свижданията считано от 13.03.2020г. до второ нареждане.

В зависимост от последващите разпоредби на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб, мерките ще бъдат допълвани и променяни.
Молим пациентите и техните близки за спазване на инструкциите свързани с ограничаването на разпространението на COVlD-19.

Информация за здравословното състояние на пациентите, настанени за лечение в СБАЛХЗ, може да бъде получена от 13 до 15 часа в работен ден от лекуващия лекар, чиито тел. номер ще бъде предоставен от регистратурата на болницата на тел. 02 45 42 189.


Добавете АОП №

Дата и час