Доц. д-р Бранимир Спасов за симптомите на заболяванията на кръвта, лечението на лимфобластната и миелоидната левкемия и необходимостта от психологическа подкрепа за пациентите Съвременните постижения в Read more Доц. Бранимир Спасов: Не всяко подуване на лимфен възел означава онкозаболяване