Решение

Обявление

Решение за одобрение на обявление за изменение

Образец 2.1

Съобщение цени – Качен на 07.05.2020 г. / 16:00

Протокол № 1 – Качен на 12.05.2020 г. / 14:20 ч.

Протокол № 2 – Качен на 12.05.2020 г. / 14:22 ч.

Протокол № 3 – Качен на 12.05.2020 г. / 14:23 ч.

Доклад – Качен на 12.05.2020 г. / 14:24 ч.

Решение – Качен на 12.05.2020 г. / 14:25 ч.

Обявление за възложена поръчка флоуцитометър

ДОП-29

Обявление за приключване на договор_


Добавете АОП №01667-2020-0003

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 2/3/20 4:00