Решение Обявление Решение за одобрение на обявление за изменение Образец 2.1 Съобщение цени - Качен на 07.05.2020 г. / 16:00 Протокол № 1 - Качен на 12.05.2020 г. / 14:20 Read more „Доставка на лабораторна апаратура: Клиничен многопараметърен флоуцитометър за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД”