Решение Обявление Съобщение 1 Решение за прекратяване Обявление прекратяване Read more Избор на външен консултант във връзка с цел привеждане на документацията и процесите в СБАЛХЗ ЕАД в готовност за акредитация на дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки по стандарт JACIE