Обявление_част_1

Обявление_част_2

Обявление_част_3

Обявление_част_4

Решение

Протокол 1

Съобщение

Протокол № 2

Протокол № 3 – Качен на 04.03.2020г. | 17:17 ч.

Доклад – Качен на 04.03.2020г. | 17:20 ч.

Решение избор на изпълнител – Качен на 04.03.2020г. | 17:22 ч.

Решение за изменение – Качен на 19.03.2020 г. / 16:30 ч.

Обявление за прекратяване – Качен на 26.03.2020 г. / 15:34 ч.

Обявление прекратяване – Качен на 09.04.2020 г. / 10:30 ч.

Решение изменение – Качен на 15.04.2020 г. / 16:30

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Решение промяна – Качен на 08.05.2020 г. / 16:30 ч.

Oбявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

ДОП-14 – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

Обявление за възложена поръчка – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

ДОП-15 – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

Обявление за възложена поръчка – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

ДОП 13 – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

Обявление за възложена поръчка – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.

ДОП 16 – Качен на 18.05.2020 г. / 16:00 ч.


Добавете АОП №01667-2019-0007

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 23/8/19 10:30