Решение; Покана Съобщение СБАЛХЗ ЕАД уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 09.09.2019 г., 16:30 ч. Провеждане на жребий за определяне на поредността на провеждане Read more “Приготвяне и доставяне на готова пакетирана храна за лежащо болни за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД” за срок от 12 месеца