Обява; Информация за обява; Информация за удължен срок; Протокол; Договор ДПП-11 06.08.2019     Read more „Доставка на лабораторна апаратура: апарат за PCR за нуждите на Лаборатория по вирусология на СБАЛХЗ ЕАД