Проф. Тошко Лисичков от Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания и д-р Нина Янчева – началник на  Отделението по придобита имунна недостатъчност в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни болести в София, бяха отличени за своя принос в грижата за пациентите и спазването на техните права.

През уикенда Национална пациентска организация връчи за пети път наградите си – вече популярни като медицински оскари, на двамата специалисти. Проф. Лисичков беше отличен за приноса си в развитието на лечението на вродените коагулопатии в България. Обект на научен интерес на професора са нарушенията на хемостазата при доброкачествени и злокачествени кръвни заболявания, производството на плазмени препарати, клиничното приложение на кръвни продукти в терапевтичната медицина и на нови терапевтични средства при вродени нарушения на коагулацията, при левкемии и лимфоми. Професор Лисичков пръв въвежда съвременното лечение на хемофилиите в България – през седемдесетте години в колектив е създател на диагностични и лечебни препарати в областта на коагулационните нарушения.

Днес Националното консултативно звено, което ръководи е с възможности за високоспециализирана диагностика в областта на нарушенията в хемостазата, включително и на първоначална диагностика при деца, както и при съмнение за инхибиторни състояния. Направлението функционира като национален специализиран център за лечение на пациентите с хемофилия. Поддържа актуален регистър на болните с вродени коагулопатии и е национално депо за съхранение на фактор 8 и фактор 9. В отделението се извършва обучение на пациентите за домашно лечение и самостоятелно венозно приложение на коагулационните фактори.

Д-р Нина Янчева бе обявена от пациентите за „Лекар с грижа в лечението на пациенти с ХИВ“. Отличието й бе връчено от зам. председателя на Национална пациентска организация Виктор Паскалев и е за подобряване на комуникацията с пациентите, както и взаимодействието с тях в отделението, което ръководи. Д-р Янчева получи отличието и за работата си по тежките случаи на пациенти с ХИВ, на които често се отказва лечение в други лечебни заведения заради техния статус.

Събитието бе подкрепено от Българския лекарски съюз (БЛС), Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ), столичната лекарска колегия към БЛС и др.

Източник: Puls.bg


Добавете АОП №

Дата и час