Обявление;

Решение;

Решение за одобрение на обявление за изменение -удължаване на срок за получаване на оферти;

Протокол 1;

Съобщение за отваряне на ценови оферти;

Протокол 2;

Протокол 3;

Доклад;

Решение за прекратяване;

Решение за избор на изпълнител;

Решение по чл. 112, ал. 3 ЗОП по ОП 41

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договори

Обявление за възложена поръчка


01667-2019-0005

Обявление

решение

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 30/4/19 2:54