Решение;

Обявление;

Решение за одобрение на обявление за изменение -удължаване на срок за получаване на оферти;

Протокол 1;

Съобщение за отваряне на ценови оферти;


01667-2019-0005

Обявление

решение

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 30/4/19 2:54