Решение

Обявление

Протокол 1;

Покана отваряне на цени;

Протокол 2;

Протокол 3;

Доклад;

Решение за избор на изпълнител;

Решение за прекратяване на поръчката по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обявление за възложена поръчка

Договори

Обявление за възложена поръчка


Добавете АОП №01667-2019-0004

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Открита процедура

Дата и час 24/4/19 8:52