Между 80 и 90 трансплантации на стволови клетки се извършват всяка година в отделението по трансплантации в Специализираната национална болница за хематологични заболявания в София. Досега там са трансплантирани близо 800 пациенти със злокачествени онкологични заболявания.

Животоспасяващите операции са основната причина болницата да натрупа 24 милиона лева дългове. При 80 на сто от трансплантациите средствата, които държавата плаща, не покриват направените разходи, казват от ръководството на болницата.

Между 30 и 40 са новорегистрираните пациенти всеки месец в специализираната хематологична болница в София. Статистиката показва, че у нас постиженията при лечението на онкохематологични заболявания са сравними с тези в Европа и в света.

“Образно казано съотношението между оцелели и починали пациенти е 2:1. Ако имаме 90 човека с окнохематологични заболявания около 60 човека ще бъдат оцелели, 30 човека обаче ще загинат. Имаме още много какво да правим, но като цяло нашите данни показват, че нашите резултати са съизмерими с водещите европейски хематологични центрове като Англия, Испанияа, Франция, Италия”, уточни директорът на болницата доц. Бранимир Спасов.

Държавата плаща между 40 и 80 хиляди лева на пациент за трансплантация на стволови клетки. В 80 на сто от случаите средствата не са достатъчни и разликата се поема от болницата, която трупа задължения, добави доц. Спасов:
“Не е добре остойностено реимбурсирането на нашите трансплантации, т.е. за всеки един трансплантиран ние имаме финансови загуби между 5 и 80 хиляди лева. Хората не плащат нищо – всичко плаща болницата. Ние в момента имаме 800 трансплантации”.

Подробности, както и коментари на пациенти – можете да чуете от звуковия файл.


Добавете АОП №

Дата и час