Решение; Обявление; Протокол; Доклад; Решение; Обявление за възложена поръчка;     Read more Доставка на медицински апарат – система за патогенна инактивация на кръвни съставки за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД