Read more Договор №ПП-04/24.10.2014г.-„Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други материали за поддържане на хигиената“.