Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Ден: 25.09.2014

2 posts

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствен продукт CARMUSTINE 100 mg по реда на наредба №10/17.11.2011 г. на Министерство на здравеопазването“.

Read more Документация за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствен продукт CARMUSTINE 100 mg по реда на наредба №10/17.11.2011 г. на Министерство на здравеопазването“.

Доставка на лекарствен продукт carmustine 100 mg по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването

Писмо по чл. 63, ал. 1 от ЗОП / 07. 01. 2015г.;  Информация за освободена гаранция за изпълнение по договор/08. 01. 2015г.; Информация за извършени плащания / 01. 01. Read more Доставка на лекарствен продукт carmustine 100 mg по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.