Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Лаборатория по хепатопатология и имунология

тел: 02/4542 225 | E-mail: lymphoma@mail.bg | Сектор имунохимия: 02/4542 158

проф. д-р Маргарита ГЕНОВА, дм

проф. д-р Маргарита ГЕНОВА, дм

Началник лаборатория

Лекари

д-р Йохан ДИМИТРОВ;
д-р Тихомир ДИКОВ;
д-р Лидия ГЪРЧЕВА;
д-р Валентина МАДЖАРОВА;
д-р Милан ЯГУРИНОСКИ;
д-р Яница ГЕОРГИЕВА;
д-р Явор ТОПАЛОВ.

Биолози

Мария МУХТАРОВА
Росица ВЛАДИМИРОВА
Николай АНДРЕЙНСКИ
Виолета ПЕТКОВА
Керанка ДИМИТРОВА
Цветелина ЯНЧЕВА
Елеонора БОЙЧЕВА
Старши медицински лаборант


Лабораторията осъществява пълен спектър на класическа цитологична, цитохимична, хистологична, имухистохимична, флоуцитометрична и имунохимична диагностика на заболяванията на кръвта съгласно изискванията на понастоящем действащата класификация на Световната Здравна Организация (СЗО). Уникалната й възможност да предостави комплексна диагностика на хематологично болните и широкият спектър от хематологични заболявания, които са обект на дейността й я определят като лаборатория без аналог в страната.

Пълен обхват на цитологична диагностика на хематологичните заболяванията, допълнена от специализирани цито химични изследвания.

Специализирана хистопатологична диагностика на заболяванията на кръвта и лимфоидната тъкан, съчетана със специализирани имунохистохимични изследвания за идентифициране на разнообразни антигени за диагноза и субкласифициране на малигнени неоплазии, включително и биомаркери за оценка на риска (р53, bcl-2, Кi-67 и др.).

 

//hematology.bg/wp-content/uploads/2018/05/slider1.jpg
//hematology.bg/wp-content/uploads/2018/05/fotolia_36759360_alexander_raths.jpg

Многопараметърна флоуцитометрия (8-цветен флоуцитометър):

 • Имунофенотипизиране на лимфоцити при имунодефицитни състояния;
 • Мониторинг на имунотерапия и имунологична реконституция след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ХСК);
 • Имунофенотипизиране на левкемии и лимфоми;
 • Определяне на нивото на минимална резидуална болест (МРБ);
 • определяне броя на CD34(+) ХСК;

Модерно оборудвана имунохимична диагностика чрез нефелометрия, автоматизирана капилярна електрофореза, която осигурява бързо и прецизно определяне на протеини в серум и други биологични течности:

 • общи имуноглобулини и криоглобулини,
 • моноклонални протеини в серум, урина и цереброспинална течност чрез имуноелектрофореза и имунофиксация
 • съотношение на свободни леки вериги и др.

Лабораторията работи активно по научно-изследователски проекти в областта на онкохематологията. От 2009 г. е основна база за изграждане на „Център за върхови постижения – транслиращи изследвания в хематологията“. Лабораторията осигурява също така методична и експертна помощ, обучение на кадри и популяризиране на постиженията и най-новите концепции в областта на диагностиката на хематологичните неоплазии.

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.