Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Ценоразпис за платени медицински услуги

Може да изтеглите целият ценоразпис в PDFформат от тук: Ценоразпис

001-00 Преглед от професор 120,00
001-01 Преглед от доцент 100,00
001-02 Преглед от лекар специалист (снемане на анамнеза и физикален преглед) 80,00
001-03 Преглед от психолог – първична психологична оценка 70,00
001-04 Първично полуструктурирано интервю с психолог  (пациенти, подлежащи на трансплантация на стволови клетки) 70,00
001-05 Терапевтична психологична сесия 50,00
002-00 Вторичен преглед от хабилитиран специалист 30,00
002-01 Вторичен преглед от лекар специалист 40,00
002-02 Вторичен преглед от психолог 20,00
002-03 Проследяващо скринингово интервю с психолог    (пациенти, преминали трансплантация на стволови клетки) 50,00
003-00 Преглед на донор от лекарски колегиум (включващ цената на изследванията) 3 000,00
КОНСУЛТАЦИИ
004-00 Консултация от професор 120,00
004-01 Консултация от доцент 100,00
004-02 Консултация от лекар специалист 70,00
004-03 Консултация от психолог 35,00
004-04 Контрол на антикоагулантна терапия 12,00
005-00 Консултация с хабилитиран специалист на донор 300,00
006-00 Обсъждане на трансплантационен комитет 50,00
006-01 Обсъждане на клинична комисия по хематология 50,00
ТАКСИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
007-00 Леглоден в Отделение по трансплантация на хемопоетични клетки 700,00
007-01 Леглоден в Отделение по клинична хематология 350,00
007-02 Амбулаторен престой на пациент за осъществяване на диагностични и/или терапевтични манипулации под 6 часа 70,00
008-00 Индивидуален пост от медицинска сестра на час по: 5,00
008-01 Индивидуален пост от санитар на час по: 2,50
009-00 Дневни разноски за придружител 25,00
010-00 Стерилизация на 1 барабан 20,00
011-01 Самостоятелна стая със санитарен възел 60,00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
011-00 Издаване на медицинско свидетелство за хематологично болен (алогенно/автоложно трансплантиран) 20,00
012-00 Регистрация на болен и издаване (препис) на медицински документ 50,00
013-00 Издаване на медицински документи без преглед 20,00
013-01 Издаване на медицински документи с преглед 70,00
014-00 Наем на зала в СБАЛХЗ-ЕАД до четири астрономически часа 200,00
014-01 Наем на зала в СБАЛХЗ-ЕАД след четвъртия астрономически час (започнат час) 30,00
015-00 Подаване на документи за търсене на родствен/неродствен донор 150,00
016-00 Канселиране на трансплантация от родствен донор Според разходите
016-01 Канселиране на трансплантация от неродствен донор Според разходите
017-00 Административна такса за сключване на договор за медицински услуги 500,00
МАНИПУЛАЦИИ
020-00 Венепункция – вземане на венозна кръв за изследване 7,00
020-01 Вземане на капилярна кръв от пръста 4,50
022-00 Изготвяне и оцветяване на кръвна натривка 3,00
023-00 Мускулна, подкожна или вътрекожна инжекция (не включва цената на медикамента) 10,00
024-00 Венозна болусна инжекция на нецитостатични субстанции (не включва цената на медикамента) 20,00
024-01 Венозна болусна инжекция на цитостатични субстанции (не включва цената на медикамента) 40,00
025-00 Продължителна венозна инфузия (не включва цената на медикамента) 40,00
025-01 Продължителна венозна инфузия с инфузомат (не включва цената на медикамента) 80,00
026-00 Осигуряване на продължителен венозен достъп (венозна канюла) 30,00
027-00 Поставяне на временен централен венозен път (не включва цената на катетъра) 300,00
027-01 Поставяне на постоянен централен венозен път (не включва цената на катетъра) 300,00
027-02 Поддръжка на централен венозен път 25,00
028-00 Поддръжка на порт-катетър 55,00
029-00 Поставяне на уретрален катетър 20,00
030-00 Определяне на първична кръвна група 15,00
031-00 Костно мозъчна пункция (миелограма) 60,00
031-01 Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия) 80,00
032-00 Локална анестезия 20,00
033-00 Лумбална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 80,00
033-01 Лумбална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 80,00
034-00 Плеврална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 60,00
034-01 Плеврална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 60,00
034-02 Плеврална пункция – отбременителна 60,00
035-00 Перитонеална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 50,00
035-01 Перитонеална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 50,00
035-02 Перитонеална пункция – отбременителна 50,00
036-00 Взимане на кръв за родствен/неродствен донор (не включва цената на изследването) 5,00
036-01 Взимане на кръв за потвърдително типизиране (не включва цената на изследването) 5,00
036-02 Взимане на кръв за входящи виросологични изследвания (на реципиент) (не включва цената на изследването) 5,00
036-03 Взимане на кръв за паразитологични изследвания (на реципиент) (не включва цената на изследването) 5,00
036-04 Взимане на кръв за изследване на инвазивни кандидози (на реципиент) (не включва цената на изследването) 5,00
036-05 Взимане на кръв за посттрансплантационно проследяване на вирусологични изследвания (не включва цената на изследването) 5,00
036-06 Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на имуносупресори (не включва цената на изследването) 5,00
036-07 Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на витамин Д (не включва цената на изследването) 5,00
036-08 Взимане на кръв за изследване на парапротеин (не включва цената на изследването) 5,00
036-09 Взимане на кръв за изследване на имуноглобулини (не включва цената на изследването) 5,00
036-10 Взимане на кръв за изследване на CD34+ на донор (не включва цената на изследването) 5,00
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
037-00 Преливане на еритроцитен концентрат с филтър – 1 ст.единица (включва цената на кръвния продукт) 200,00
037-01 Преливане на еритроцитен концентрат (облъчен) – 1 ст.единица (включва цената на кръвния продукт) 370,00
037-02 Преливане на еритроцитен концентрат (обезлевкоцитен) – 1 стандартна единица 180,00
038-00 Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър – 1 афереза (включва цената на кръвния продукт) 400,00
038-01 Преливане на тромбоцитен концентрат (облъчен) – 1 афереза (включва цената на кръвния продукт) 570,00
038-02 Преливане на тромбоцитен концентрат (единични тромбоцити) (включва цената на кръвния продукт) – 1 брой сак 15,00
038-03 Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър (единични тромбоцити) (включва цената на кръвния продукт) – 1 брой сак 35,00
039-00 Преливане на ПЗП (включва цената на кръвния продукт) – 1 литър 270,00
040-00 Преливане на биологично активна субстанция 150,00
041-00 Апаратна лечебна плазмафереза – за 1 процедура 3 710,00
041-01 Апаратна лечебна плазмафереза – за 1 процедура без допълнителни консумативи 1 650,00
041-02 Мануална плазмафереза при болни без усложнения – за 1 литър (не включва цената на заместващия разтвор) 220,00
042-00 Апаратна лечебна цитафереза – за 1 процедура 3 710,00
042-01 Апаратна лечебна цитафереза – за 1 процедура без допълнителни консумативи 1 650,00
042-02 Мануална цитафереза при болни без усложнения – за 1 литър (не включва цената на заместващия разтвор) 220,00
043-00 Лечебна фотофереза – за 1 процедура 4 900,00
044-00 Кръвопускане / до 450 мл от цялостна кръв / 65,00
045-00 Автоложно лепило – единично 165,00
045-01 Автоложно лепило – двойно 240,00
045-02 Очни капки от богата на тромбоцити плазма 165,00
045-03 Богата на тромбоцити плазма за приложение в стоматологичната практика 165,00
ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
Най-често използвани цитостатици в кондициониращите режими
046-00 цитостатик мярка Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
BCNU фл 100 мг
Busulvex фл 60 мг
Alkeran фл 50 мг
Etoposide фл 100 мг
Cytozar фл 1000 мг
Endoxan фл 200 мг
Fludarabine фл 50 мг
Bendamustine фл 100 мг
Gemzar фл 1000 мг
Holoxan фл 1000 мг
Clofarabine фл 20 мг
Най-често използвани кондициониращи режими
047-00 ВеАМ (Bendamustine; Etoposide; Cytozar; Alkеran; Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-01 ВЕАМ (BCNU; Etoposide; Cytozar; Alekran) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-02 Bu/Cy/Mel (Busulvex; Endoxan; Alkeran) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-03 Bu/Cy (Busulvex; Endoxan) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-04 Cy/TBI (TBI; Endoxan) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-05 Bu/Mel (Busulvex; Alkeran) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-06 ICE (Holoxan; Carboplatina; Etoposide ; G-CSF) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-07 RIC Flu/Cy (Fludarabine;Endoxan; MTX; Са-folinat) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-08 RIC Flu/Cy/Mabthera (Mabthera; Endoxan; Fludarabine) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-09 Хаплоидентичен донор Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
Flu/Mel/ATG/TBI (Fludarabine; Alkeran; ATG; TBI; CSA)
047-10 Апластична анемия родствен донор Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
ATG/CY/Flu (ATG; Endoxan; Fludarabine)
047-11 LACE (CCNU; Etoposide; Cytozar; Endoxan) Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
047-12 Невробластом Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
Flu/Mel (Fludarabine; Аlkeran)
048-00 Мобилизация Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
DexaВЕАМ (BCNU; Dexamethasone; Etoposide; Cytozar; Alekran;
G-CSF)
048-01 Мобилизация Съгласно регистрираната цена на лекарствените продукти
Cy/G-CSF (Endoxan; G-CSF)
ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ
050-00 Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от периферна кръв – за 1 процедура 4 290,00
050-01 Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от костен мозък – за 1 процедура 5 430,00
051-00 Криогенно съхранение на хемопоетични стволови клетки – за 1 година за 1 брой замразен сак от 100 мл 95,00
052-00 Изолиране на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв – за 1 мл обработена кръв 90,00
053-00 Замразяване на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв – за 1х10^6 лимфомононуклеари 68,00
054-00 Изолиране и замразяване на пречистени Т-лимфоцити, NK клетки, CD34+ и/или АС133 + клетки 2 450,00
055-00 Изолиране, култивиране и замразяване на меземхимни клетки – за 1х10^6 мезенхимни клетки 440,00
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
056-00 Ехография на коремните органи 55,00
057-00 Електрокардиограма 20,00
058-00 Ехокардиография 45,00
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00 Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене 10,00
060-01 Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене и ретикулоцити 12,00
060-02 Ретикулоцити-апаратно 6,00
062-00 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 7,00
062-01 Морфология на еритроцити – микроскопски 7,00
063-00 Осмотична резистентност на еритроцити 20,00
064-00 Скорост на утаяване на еритроцитите – ESR/СУЕ 4,50
Биохимични изследвания
067-02 Определяне на серумната концентрация на витамин Д 50,00
068-00 СRP/Це-реактивен протеин 9,00
068-01 Прокалцитонин 70,00
069-00 GluC/Глюкоза – серум, плазма 4,50
069-01 GluC/Глюкоза – ликвор, пунктат 5,00
070-00 Urea/Урея (BUN) 4,50
070-01 CreaC/Креатинин 4,50
070-02 NGAL в серума 70,00
072-00 Chol/Холестерол 4,50
072-01 Trig/Триглицериди 4,50
072-02 UHDL/ХДЛ – Холестерол 8,00
072-03 DLDL/ЛДЛ – Холестерол 8,00
072-04 Липиден профил – холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол 20,00
073-00 UA/Пикочна киселина 4,50
074-00 TP/Общ белтък 4,50
074-01 TP/Общ белтък – ликвор, пунктат 5,00
075-00 AlbG/Албумин 4,50
076-00 BilT/Билирубин – общ 4,50
076-01 BilD/Билирубин – директен 4,50
077-00 UIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет 6,50
077-01 Fe/Желязо 6,50
079-00 K/Калий 5,00
079-01 Na/Натрий 5,00
079-02 Cl/Хлориди 5,00
079-03 Йонограма-Cl, K, Na 10,00
080-00 Mg/Магнезий 4,50
081-00 iCa/Калций – йонизиран 7,00
081-01 Ca/Калций – общ 4,50
082-00 Phos/Фосфор 4,50
083-00 Кръвно захарен профил – трикратен 9,00
084-00 ASAT/АСАТ 4,50
085-00 ALAT/АЛАТ 4,50
086-00 AlkP/Алкална Фосфатаза 4,50
087-00 GGT/ГГТ 4,50
088-00 LDН/ЛДХ 4,50
089-00 СК/Креатинкиназа 4,50
089-01 CK-MB/Креатинкиназа-МБ маса 20,00
090-00 hs Trop I/ високочувктвителен Тропонин I 25,00
091-00 HCO3/Бикарбонати 6,50
091-01 CPL/Церулоплазмин 30,00
092-00 Hapt/Хаптоглобин 20,00
093-00 TRF/Трансферин 15,00
094-00 Amy/Амилаза 8,00
094-01 Lip/Липаза 10,00
095-00 G-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа 30,00
096-00 Креатининов клирънс– 24 часов или изчислен 5,00
097-00 Кръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв 20,00
098-00 bHCG/Общ бета-човешки хорионгонадотропин (серумен тест за бременност) 22,00
Туморни маркери
101-00 PSA/Простатно-специфичен антиген 22,00
Уринен анализ
102-00 Химично изследване на урина с тест лента (10 показателя) 5,00
103-00 Седимент – микроскопски 5,00
104-00 UPro – белтък в урина 24 часа или eдинична порция 5,50
104-01 uAlb/Микроалбумин в урина 24 часа или единична порция 15,00
104-02 CreatCU/креатинин в урина 24 часа или единична порция 5,50
104-03 CaCU/калций в урина 24 часа 5,50
104-04 Cl-CU/хлориди в урина 24 часа 5,50
104-05 K-CU/калий в урина 24 часа 5,50
104-06 Na-CU/натрий в урина 24 часа 5,50
104-07 Phos-U/фосфат в урина 24 часа 5,50
104-08 Urea-U/урея в урина 24 часа 5,50
104-09 GlucU/глюкоза в урина 24 часа 5,50
104-10 UAU/пикочна киселина в урина 24 часа 5,50
104-11 AmyU/Амилаза в урина единична порция 9,00
Радиоимунни изследвания
106-00 TSH 15,00
106-01 Свободен Т4 13,00
106-02 Свободен Т3 13,00
106-03 Бета-2 микроглобулин 24,00
106-04 Паратхормон 15,00
106-05 Лутеинизиращ хормон 13,00
106-06 Фоликулостимулиращ хормон 13,00
106-07 Естрадиол 13,00
106-08 Тестостерон 13,00
106-09 Прогестерон 13,00
106-10 Еритропоетин 40,00
106-11 Феритин 18,00
106-12 Anti TPO – МАТ 16,00
106-13 Anti Tg – ТАТ 16,00
106-14 Определяне вискозитет на плазма 22,00
106-15 Витамин В12 18,00
106-16 Фолиева киселина 18,00
Хемостазеологични изследвания
110-00 Време на кървене (двоен тест) 6,00
110-01 Тест за капилярна устойчивост 4,00
110-02 Тромбоцити, камерно изброяване 7,00
110-03 Протромбиново време 6,00
110-04 Парциално тромбопластиново време 6,00
110-05 Тромбиново време 8,50
110-06 Фибриноген 7,50
Фактори на кръвосъсирването
111-00 Фактор II 35,00
111-01 Фактор V 35,00
111-02 Фактор VII 50,00
111-03 Фактор VIII 35,00
111-04 Фактор IX 35,00
111-05 Фактор X 45,00
111-06 Фактор XI 35,00
111-07 Фактор XII 35,00
111-08 Фактор XIII ELISA метод 85,00
112-00 Скрининг за инхибитори 45,00
112-01 Титър на инхибитори 70,00
113-00 D-димери 23,00
113-01 Бързо полуколичествено изследване на ADAMTS13 130,00
113-02 Количествено изследване на ADAMS 13 ELISA метод 85,00
113-03 Инхибитори срещу ADAMS 13 ELISA метод 110,00
114-00 Агрегация на тромбоцитите с АДФ 40,00
114-01 Агрегация на тромбоцитите с адреналин 40,00
114-02 Агрегация на тромбоцитите с ристоцетин 40,00
115-00 Фактор на Вилебранд антиген 55,00
115-01 Фактор на Вилебранд активност 135,00
115-02 Количествено изследване на Фактор на Вилебранд ELISA метод 85,00
117-00 Хемостазен скрининг (PT%, INR, aPTT, Fib) 20,00
118-00 Антитромбин III 40,00
119-00 Тест за APC резистентност 45,00
119-01 Тест за лупус антикоагулант 38,00
119-02 anti-Xa (при лечение с нискомолекулен хепарин) 35,00
Изследвания за установяване на наличие на патологични хемоглобини
120-00 ПАНЕЛ 1: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин (необходими са предварително направени ПКК и серумно желязо): 35,00
–          осмотична резистентност в една епруветка (STOFT);
–          електрофореза върху целогел и /или капилярна електрофореза;
–          количиствено определяне на фетален хемоглобин;
–          определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост (за типизиране на НПФХ);
интерпретация и коментар на получените резултати, както и препоръки
Допълнителни изследвания за идентификация на патологията в зависимост от резултата от ПАНЕЛ 1:
120-01 Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини 30,00
120-02 Тестове за термостабилност /на 50 С и на 68 С/, всеки по 30,00
120-03 Интраеритроцитни телца (Н-телца и телца на Хайнц) 30,00
120-04 Фалциформация на еритроцити ( за сърповидни клетки) 30,00
120-05 Разтворимост на хемоглобин (SST) за хемоглобини S и С -Harlem 30,00
120-06 Електрофореза върху цитратен агар 50,00
120-07 Електрофореза върху целулозоацентни лентипри различно рН 50,00
120-08 Количествено определяне на метхемоглобин 50,00
120-09 Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М 50,00
121-00 ПАНЕЛ 2: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ 25,00
122-00 Фетален хемоглобин чрез алкална денатурация 45,00
123-00 Справка в картотеката на лабораторията и издаване на препис на резултат 10,00
124-00 ПАНЕЛ 3: Изследване за преценка на риска от хемолитична болест на новороденото и таласемия – превенцеята е по-важна от лечението. Панела включва:определяне на кръвна група ABO/D, определяне на Rh фенотип и Kell, скрининг за антиеритроцитни антитела/в авто- и ало-система/, кръвна картина с автоматично 5-типно диференциално броене, серумно желязо, ЖСК и установяване наличието на таласемия/или патологичен хемоглобин-панел №1/. 150,00
Цитогенетични изследвания
130-00 Цитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника. 250,00
130-01 Цитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника 350,00
130-02 Цитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника 350,00
130-03 Изследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника 400,00
131-00 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди 350,00
131-01 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди 450,00
131-02 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди 390,00
131-03 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби 390,00
131-04 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби. 380,00
132-00 Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби 540,00
132-01 Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби 730,00
Молекулярно-биологични изследвания
133-00 Oстра миелоидна левкемия – Минимален панел 210,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
133-01 Oстра миелоидна левкемия – Разширен панел 270,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
133-02 Остра миелодна левкемия – Цялостен панел 400,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
133-03 Изследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD) 180,00
133-04 Пакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена 240,00
133-05 Изследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия 180,00
133-06 Изследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL 240,00
134-00 Остра промиелоцитна левкемия – PML-RARA [t(15;17)] 180,00
135-00 Oстра В-лимфобластна левкемия – Минимален пакет 200,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
135-02 Пакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена 180,00
136-00 Хронични миелопролиферативни заболявания – Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190 140,00
136-01 Допълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)] 180,00
137-00 JAK2 мутация V617F 180,00
137-01 Мутации в MPL 200,00
137-02 Мутации в CALR 230,00
137-03 Пакет – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и JAK2 мутация V617F 220,00
137-04 JAK2 мутация V617F + Мутации CALR 310,00
137-05 JAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL 450,00
138-00 Контрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор – Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция 310,00
138-01 Контрол на лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване 280,00
139-00 Изследване на мутация Т315I ABL 250,00
139-01 Изследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA 160,00
140-00 Изследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер) – за всеки един по: 120.00           за всяка една
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-01 Изследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позиция – за всеки един по: 80.00             за всяка една
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00 Изследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом 130,00
142-00 Изследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия 170,00
143-00 Изследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR 150,00
144-00 Екстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено) 60,00
144-01 Изследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента) 100,00
Цитологични изследвания и специални оцветявания
145-00 Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба 200,00
145-01 Цитологично изследване на костен мозък – обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират 120,00
145-02 Цитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати 90,00
145-03 Цитологично изследване на периферна кръв 50,00
145-04 Цитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати 45,00
145-05 Цитологично изследване на телесни течности 60,00
146-00 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка 75,00
146-01 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. – консултация на един готов препарат 40,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по: 50,00
147-01 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по: 60,00
147-02 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя 85,00
Хистологични изследвания и специални оцветявания
148-00 Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба 260,00
148-01 Хистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др. 130,00
148-02 Хистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой 115,00
148-03 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 1 до 3 броя блокчета 120,00
148-04 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 3 до 10 броя блокчета 200,00
148-05 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – над 10 броя блокчета за всяко по: 45,00
148-06 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера 100,00
148-07 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера 160,00
148-08 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по: 25,00
149-00 Хистохимично изследване – за 1 бр. 60,00
150-00 Аутопсия по желание (консултация на некропсия) – хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза 1 250,00
Имунохистохимични изследвания
151-00 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера 250,00
151-01 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера 390,00
151-02 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 9 маркера 520,00
151-03 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера 660,00
151-04 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера за всеки следващ по 60,00
151-05 Изследване на експресия на kappa и lambda за определяне на клоналност на плазмоцити в биопсичен материал чрез CISH 140,00
151-06 Изследване на EBV (EBER) в биопсичен материал чрез CISH 110,00
151-07 Изследване на BCL2, BCL6, C-MYC пренареждания във фиксиран във формалин и включен в парафин биопсичен материал чрез флуоресцентна ISH, за всеки отделен маркер по 345,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00 Имунофенотипизиране на лимфоцити с многопараметърна флоуцитометрия – до 8 параметъра 380,00
152-01 Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел до 18 параметъра 520,00
152-02 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия  – при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал 450,00
152-03 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания, стандартен панел до 18 параметъра 580,00
152-04 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания – разширен панел над 18 параметъра 700,00
152-05 Имунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоуцитометрия 410,00
153-01 Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки с виталност 420,00
153-02 Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой донорски Т-клетки за целите на трансплантацията 520,00
153-04 Флоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия 480,00
153-05 Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии – стандартен панел 480,00
153-06 Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии – контролно изследване 410,00
153-07 Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации 180,00
Имунохимични изследвания
154-00 Панел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги 280,00
154-01 Панел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в урина, имунотипизация, количество свободни леки вериги 200,00
154-02 Панел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в ликвор, имунотипизация, количество свободни леки вериги 200,00
155-00 Капилярна електрофореза на протеини в серум 90,00
155-01 Капилярна електрофореза на протеини в урина 90,00
156-00 Имунотипизация на протеини в серум 90,00
156-01 Имунотипизация на протеини в урина 90,00
157-00 Свободни леки вериги (FLC) в серум 90,00
157-01 Свободни леки вериги (FLC) в урина 90,00
157-02 Свободни леки вериги (FLC) в ликвор 90,00
158-00 Комплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум 120,00
159-00 Имуноглобулин А (IgA) в серум 15,00
159-01 Имуноглобулин G (IgG) в серум 15,00
159-02 Имуноглобулин M (IgM) в серум 15,00
159-03 Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в серум 45,00
160-00 Имуноглобулин А (IgA) в ликвор 25,00
160-01 Имуноглобулин G (IgG) в ликвор 25,00
160-02 Имуноглобулин M (IgM) в ликвор 25,00
160-03 Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в ликвор 70,00
160-04 Албумин в ликвор 20,00
161-00 Определяне на субклас IgG1 50,00
161-01 Определяне на субклас IgG2 50,00
161-02 Определяне на субклас IgG3 50,00
161-03 Определяне на субклас IgG4 50,00
161-04 Определяне на субкласове IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 180,00
162-00 Количествено определяне на имуноглобулин D (IgD) – серум 50,00
162-01 Количествено определяне на имуноглобулин E (IgE) – серум 60,00
163-00 Криоглобулини 20,00
164-00 Количествено определяне на фракции на комплемент – C3-комплемент 30,00
164-01 Количествено определяне на фракции на комплемент – С4-комплемент 30,00
164-02 Определяне на активност на тотален комплемент – CH-50 100,00
Имунохематологични изследвания
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА ПО КРЪСТОСАН МЕТОД
165-00 Определяне на кръвна група АВО и Rh D антиген – мануална техника на плочка 25,00
165-01 Определяне подгрупите на А-антигена (А1 и А2) с анти-А1 лектин и анти-Н 7,00
165-02 Определяне на кръвна група АВО и Rh D антиген – колонноаглутинационна техника 30,00
165-03 Определяне на Rh фенотип (СсЕе) и Kell антиген /при изследване на част от антигените се отбелязва брой и вид на изследвания антиген/- мануална техника 40 (x 9.00 лв. за антиген)
165-04 Определяне на Rh фенотип (СсЕе),Cw и Kell антиген- колонноаглутинационна техника 45,00
165-05 Определяне на еритроцитни антигени (извън АВО, Rh  и Kell системите) – за един антиген от системите :  Fy, Jk, Le, P, MNSs, Lu 20,00
165-06 Определяне на слаб D  антиген ( Du по индиректен антиглобулинов тест) 35,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА
166-00 Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и ало-) -колонноаглутинационна техника 90,00
166-01 Скрининг за антиеритроцитни антитела в мануална техника с определяне на температурния диапазон 90,00
166-02 Директен антиглобулинов тест на  Coombs   (с полиспецифичен  AHG тест реагент) 15,00
166-03 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на фиксираните еритроантитела (диференциран директен антиглобулинов тест на Coombs) с моноспецифични   AHG тест реагенти: анти-Ig G и анти-C3d 35,00
166-04 Определяне на специфичност на антиеритроцитни антитела (за един метод) 70,00
166-05 Определяне на титър на антиеритроцитни антитела (за един метод) 30,00
166-06 Медикаментозни антиеритроцитни антитела 70,00
166-07 Други методи за имунохематологична диагностика -абсорбция, елуция 90,00
167-00 Определяне на секреторен статус 80,00
168-00 Определяне на титър на анти-А/анти-В антитела от клас Ig M и Ig G 80,00
169-00 Двуфазни хемолизини 30,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИТРОМБОЦИТНИ АНТИТЕЛА
170-00 Стандартизиран кит с имобилизирани специфични тромбоцитни и HLA клас I гликопротеини 370,00
ТЕСТОВЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ
171-00 Претрансфузионни тестове за съвместимост на единица кръв 35,00
Микробиологични изследвания
172-00 Посявка, идентификация и антибиограма на гърлен секрет 25,00
172-01 Посявка, идентификация и антибиограма на храчка 25,00
172-02 Посявка, идентификация и антибиограма на носен секрет 25,00
172-03 Посявка, идентификация и антибиограма на ушен секрет 25,00
172-04 Посявка, идентификация и антибиограма на очен секрет 25,00
172-05 Посявка, идентификация и антибиограма на ранев секрет 25,00
172-06 Посявка, идентификация и антибиограма на урина за урокултура 18,00
172-07 Посявка, идентификация и антибиограма на материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален,простатен секрети;еякулат) за банална флора 28,00
172-08 Посявка, идентификация и антибиограма на фекална маса и ректален секрет 28,00
173-00 Изследване на анален секрет- профилактично 15,00
174-00 Антибиотикограма с тест-дискове 11,00
175-00 Идентификация на микроорганизми – апаратно 33,00
175-01 Микробиологично PCR изследване на проба от стомашно-чревния тракт 370,00
175-02 Микробиологично PCR изследване на проба от дихателния тракт 410,00
175-03 Микробиологично PCR изследване на проба от хемокултура 490,00
175-04 Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на енцефалит и менингит 490,00
175-05 Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на пневмония 550,00
175-06 Тест за доказване на галактомананов антиген в серум 58,00
176-00 Определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизми – апаратно 33,00
177-00 Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика без изолиран причинител 44,00
177-01 Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика, антибиограма 78,00
178-00 Серологично изследване за сифилис 18,00
179-00 Микробиологичен контрол на повърхности 12,00
179-01 Микробиологичен контрол на ръце 12,00
179-02 Микробиологичен контрол на въздух 12,00
179-03 Микробиологичен контрол за стерилности 12,00
180-00 Вземане на секрет за микробиологично изследване 5,00
181-00 Изследване на фецес за H.pylori – антиген 24,00
181-01 Изследване на фецес за C.difficile бърз тест за токсин A+B 24,00
181-02 Изследване на фецес за Campilobacter spp – антиген 24,00
182-00 Посявка, идентификация и антибиограма ПВК, ЦВК, връх на ЦВК 29,00
Вирусология – серологични изследвания
183-00 Откриване на антитела към вируса на хепатит А: anti-HAV IgM 25,00
183-01 Откриване на антитела към вируса на хепатит А: anti-HAV IgG 28,00
184-00 Откриване на антигени на вируса на хепатит В: HBsAg 25,00
184-01 Откриване на антигени на вируса на хепатит В: HBeAg 25,00
184-02 Откриване на антитела на вируса на хепатит В: anti-HBc IgM 30,00
184-03 Откриване на антитела на вируса на хепатит В: anti-HBcor total 30,00
184-04 Откриване на антитела на вируса на хепатит В: anti-HBe 30,00
184-05 Откриване на антитела на вируса на хепатит В: anti-HBs Ag 25,00
185-00 Хепатит C вирусни антитела: anti-HCV 25,00
185-01 Хепатит С – потвърдителен тест 28,00
186-00 Хепатит D вирусни маркери: HD Ag 25,00
186-01 Хепатит D вирусни антитела: anti-HD ab 25,00
187-00 Хепатит Е вирусни маркери: HEV IgM 25,00
187-01 Хепатит Е вирусни маркери: HEV IgG 25,00
188-00 Откриване на антитела към HIV и антигени на HIV 25,00
189-00 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1: IgM 25,00
189-01 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1: IgG 25,00
189-02 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2: IgM 25,00
189-03 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2: IgG 25,00
190-00 Откриване на антитела към вируса на варицела зостер: IgM 25,00
190-01 Откриване на антитела към вируса на варицела зостер: IgG 30,00
191-00 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела – EBV-VCA IgG 25,00
191-01 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела – EBV-EBNA IgG 25,00
191-02 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела – EBV-VCA IgM 25,00
191-03 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела – EBV-EA IgG 25,00
192-00 Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV): IgM 25,00
192-01 Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV): IgG 25,00
192-02 Оценка на клетъчен имунитет срещу цитомегаловирус (T.SPOT.CMV) 200,00
193-00 Откриване на антитела към хламидия пневмоние: IgM 25,00
193-01 Откриване на антитела към хламидия пневмоние: IgG 25,00
194-00 Откриване на антитела към микоплазма пневмоние: IgM 25,00
194-01 Откриване на антитела към микоплазма пневмоние: IgG 25,00
195-00 Откриване на антитела към парвовирус В19: IgM 25,00
195-01 Откриване на антитела към парвовирус В19: IgG 25,00
196-00 Откриване на антитела към аденовирус: IgM 25,00
196-01 Откриване на антитела към аденовирус: IgG 25,00
197-00 Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус: IgM 25,00
197-01 Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус: IgG 25,00
198-00 Серологично изследване (IgM) за лаймска болест 28,00
198-01 Серологично изследване (IgG) за лаймска болест 28,00
199-00 Откриване на антитела към Aspergillus f: IgM 28,00
199-01 Откриване на антитела към Aspergillus f: IgG 28,00
200-00 Откриване на антитела към H. pylory: IgG 28,00
200-03 Откриване на антитела IgM към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 20,00
200-04 Откриване на антитела IgG към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 25,00
200-05 Откриване на антитела IgM и IgG към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 40,00
200-06 Откриване на вирусен антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби (назофарингеален и/ или  орофарингеален секрет) 20,00
200-08 Бърз комбиниран антигенен тест за откриване на Covid-19 + Inf1uenza А + Influenza В 45,00
200-09 Бърз комбиниран антигенен тест за откриване на Covid-19 + Inf1uenza А + Influenza В + RSV 50,00
201-00 Изследване на IgM антитела 28,00
201-01 Изследване на IgG антитела 28,00
201-02 Оценка на Т-клетъчния имунен отговор срещу вирусни патогени IGRA 160,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00 Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби 240,00
202-01 Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби 260,00
202-02 Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби 200,00
202-03 Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби 200,00
202-04 Real Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби 230,00
202-05 Real Time PCR за количествено определяне на HHV6 в клинични проби 200,00
202-06 Real Time PCR за количествено определяне на BKV в клинични проби 200,00
202-07 Real Time PCR за количествено определяне на JCV в клинични проби 200,00
202-08 Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 в клинични проби 200,00
202-09 Real Time PCR за количествено определяне на HSV2 в клинични проби 200,00
202-10 Real Time PCR за количествено определяне на VZV в клинични проби 200,00
202-11 Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби 240,00
202-12 Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на JCV и BKV в клинични проби 240,00
202-13 Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 и HSV2 в клинични проби 240,00
202-14 Real time PCR за определяне на SARS-CoV-2 в клинични проби (Детекция на вирусен геном на SARS-CoV-2) 180,00
202-15 Детекция и количествено определяне на вирусен геном по метода Real Time PCR 200,00
202-16 Мултиплексен Real Time PCR (Респираторен SARS-CoV-2 Панел) за качествено определяне на 22 патогена в клинични проби 375,00
202-17 Мултиплексен Real Time PCR (Респираторен Панел) за качествено определяне на 21 патогена в клинични проби 375,00
202-18 Real Time PCR за количествено определяне на TTV DNA в клинични проби 190,00
202-19 Multiplex RT-real time PCR Meningitis/Encephalitis Panel 380,00
202-20 Real Time PCR за количествено определяне на ASPERGILUS spp. в клинични проби 200,00
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
203-00 Такса за теоретичното обучение, предвидено в учебната програма за медицинска специалност Клиинична хематология (Основен курс) 200,00
203-01 Такса за тематични лекционни курсове или индивидуално теоретично обучение – на учебен ден 15,00
203-02 Такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура (индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура) – на учебен ден 20,00
ЦЕНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
ПРЕГЛЕДИ
001-02П Преглед от лекар специалист (снемане на анамнеза и физикален преглед) 60,00
ТАКСИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
007-00П Леглоден в Отделение по трансплантация на хемопоетични клетки 840,00
007-01П Леглоден в Отделение по клинична хематология 420,00
007-02П Амбулаторен престой на пациент за осъществяване на диагностични и/или терапевтични манипулации под 6 часа 60,00
ТАКСИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
017-00П Такса за разглеждане документи по клинични изпитвания 2 400,00
017-01П Такса за експресно разглеждане /10 работни дни/ на документи по клинични изпитвания 4 800,00
017-02П Такса за разглеждане на договор за извършване на медицински услуги, свързани с клинични изпитвания 2 400,00
017-03П Такса за разглеждане на анекс към вече сключен договор за клинично изпитване 600,00
017-04П Такса за съхранение на документация по клинични изпитвания за 1 година (1 бр. стандартен кашон за документи) 120,00
018-00П Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания 2 160,00
018-01П Такса за отпускане на изпитван перорален медикамент от фармацевт- включва всички дейности,  извършвани от делегирания фармацевт съгласно протокола на клиничното изпитване (получаване, съхранение, отпускане, водене на температурни логове, записи и документи). 42,00
018-02П Такса за отпускане на изпитван парентерален медикамент от фармацевт 140,00
018-03П Такса за унищожаване на напълно/частично употребени изпитвани медикаменти – за 1 година 2 400,00
018-04П Такса за стартиране на клиично изпитване 700,00
МАНИПУЛАЦИИ
020-00П Венепункция – вземане на венозна кръв за изследване 14,00
020-01П Вземане на капилярна кръв от пръста 9,00
022-00П Изготвяне и оцветяване на кръвна натривка 6,00
023-00П Мускулна, подкожна или вътрекожна инжекция (не включва цената на медикамента) 10,00
024-00П Венозна болусна инжекция на нецитостатични субстанции (не включва цената на медикамента) 15,00
024-01П Венозна болусна инжекция на цитостатични субстанции (не включва цената на медикамента) 20,00
025-00П Продължителна венозна инфузия (не включва цената на медикамента) 35,00
025-01П Продължителна венозна инфузия с инфузомат (не включва цената на медикамента) 60,00
026-00П Осигуряване на продължителен венозен достъп (венозна канюла) 30,00
027-00П Поставяне на временен централен венозен път (не включва цената на катетъра) 300,00
027-01П Поставяне на постоянен централен венозен път (не включва цената на катетъра) 300,00
027-02П Поддръжка на централен венозен път 25,00
029-00П Поставяне на уретрален катетър 20,00
032-00П Локална анестезия 20,00
033-00П Лумбална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 80,00
033-01П Лумбална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 80,00
034-00П Плеврална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 60,00
034-01П Плеврална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 60,00
034-02П Плеврална пункция – отбременителна 60,00
035-00П Перитонеална пункция – диагностична (не включва цената на изследването) 50,00
035-01П Перитонеална пункция – лечебна (не включва цената на препарата) 50,00
035-02П Перитонеална пункция – отбременителна 50,00
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
037-00П Преливане на еритроцитен концентрат с филтър – 1 ст.единица (включва цената на кръвния продукт) 250,00
037-01П Преливане на еритроцитен концентрат (облъчен) – 1 ст.единица (включва цената на кръвния продукт) 400,00
037-02П Преливане на еритроцитен концентрат (обезлевкоцитен) – 1 стандартна единица 200,00
038-00П Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър – 1 афереза (включва цената на кръвния продукт) 450,00
038-01П Преливане на тромбоцитен концентрат (облъчен) – 1 афереза (включва цената на кръвния продукт) 700,00
038-02П Преливане на тромбоцитен концентрат (единични тромбоцити) (включва цената на кръвния продукт) – 1 брой сак 20,00
038-03П Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър (единични тромбоцити) (включва цената на кръвния продукт) – 1 брой сак 50,00
039-00П Преливане на ПЗП (включва цената на кръвния продукт) – 1 литър 270,00
040-00П Преливане на биологично активна субстанция 150,00
041-00П Апаратна лечебна плазмафереза – за 1 процедура 4 680,00
041-01П Апаратна лечебна плазмафереза – за 1 процедура без допълнителни консумативи 2 200,00
041-02П Мануална плазмафереза при болни без усложнения – за 1 литър (не включва цената на заместващия разтвор) 310,00
042-00П Апаратна лечебна цитафереза – за 1 процедура 4 680,00
042-01П Апаратна лечебна цитафереза – за 1 процедура без допълнителни консумативи 2 200,00
042-02П Мануална цитафереза при болни без усложнения – за 1 литър (не включва цената на заместващия разтвор) 310,00
043-00П Лечебна фотофереза – за 1 процедура 5 400,00
044-00П Кръвопускане / до 450 мл от цялостна кръв / 65,00
045-00П Автоложно лепило – единично 280,00
045-01П Автоложно лепило – двойно 320,00
ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ
050-00П Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от периферна кръв – за 1 процедура 5 120,00
050-01П Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от костен мозък – за 1 процедура 6 800,00
051-00П Криогенно съхранение на хемопоетични стволови клетки – за 1 година за 1 брой замразен сак от 100 мл 130,00
052-00П Изолиране на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв – за 1 мл обработена кръв 110,00
053-00П Замразяване на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв – за 1х10^6 лимфомононуклеари 90,00
055-00П Изолиране, култивиране и замразяване на меземхимни клетки – за 1х10^6 мезенхимни клетки 440,00
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
056-00П Ехография на коремните органи 55,00
057-00П Електрокардиограма 20,00
058-00П Ехокардиография 45,00
059-00П Използване на едноместен апарат за превенция на косопад по време на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболявания – за 1 ден 55,00
059-01П Използване на двуместен апарат за превенция на косопад по време на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболявания – за 1 ден 80,00
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00П Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене 20,00
060-01П Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене и ретикулоцити 24,00
060-03П Ретикулозити апаратно 12,00
062-00П Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 14,00
062-01П Морфология на еритроцити – микроскопски 14,00
063-00П Осмотична резистентност на еритроцити 40,00
064-00П Скорост на утаяване на еритроцитите – ESR/СУЕ 9,00
Биохимични изследвания
067-02П Определяне на серумната концентрация на витамин Д 100,00
068-00П СRP/Це-реактивен протеин 18,00
068-01П Прокалцитонин 140,00
069-00П GluC/Глюкоза – серум, плазма 9,00
069-01П GluC/Глюкоза – ликвор, пунктат 10,00
070-00П Urea/Урея (BUN) 9,00
070-01П CreaC/Креатинин 9,00
072-00П Chol/Холестерол 9,00
072-01П Trig/Триглицериди 9,00
072-02П UHDL/ХДЛ – Холестерол 16,00
072-03П DLDL/ЛДЛ – Холестерол 16,00
073-00П UA/Пикочна киселина 9,00
074-00П TP/Общ белтък 9,00
074-01П TP/Общ белтък – ликвор, пунктат 10,00
075-00П AlbG/Албумин 9,00
076-00П BilT/Билирубин – общ 9,00
076-01П BilD/Билирубин – директен 9,00
077-00П UIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет 13,00
077-01П Fe/Желязо 13,00
079-00П K/Калий 10,00
079-01П Na/Натрий 10,00
079-02П Cl/Хлориди 10,00
080-00П Mg/Магнезий 9,00
081-00П iCa/Калций – йонизиран 14,00
081-01П Ca/Калций – общ 9,00
082-00П Phos/Фосфор 9,00
083-00П Кръвно захарен профил – трикратен 18,00
084-00П ASAT/АСАТ 9,00
085-00П ALAT/АЛАТ 9,00
086-00П AlkP/Алкална Фосфатаза 9,00
087-00П GGT/ГГТ 9,00
088-00П LDН/ЛДХ 9,00
089-00П СК/Креатинкиназа 9,00
089-01П CK-MB/Креатинкиназа-МБ маса 40,00
090-00П CPL/Церулоплазмин 60,00
090-01П hsTrop I/високочувствителен Тропонин I 50,00
091-00П HСO3/Бикарбонати 13,00
092-00П Hapt/Хаптоглобин 20,00
093-00П TRF/Трансферин 30,00
094-00П Amy/Амилаза 16,00
094-01П Lip/Липаза 20,00
095-00П G-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа 60,00
096-00П Креатининов клирънс– 24 часов или изчислен 10,00
097-00П Кръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв 40,00
098-00П bHCG/Общ бета-човешки хорионгонадотропин (серумен тест за бременност) 44,00
Туморни маркери
101-00П PSA/Простатно-специфичен антиген 44,00
Уринен анализ
102-00П Химично изследване на урина с тест лента (10 показателя) 10,00
103-00П Седимент – микроскопски 10,00
104-00П UPro – белтък в урина 24 часа или единична порция 11,00
104-01П uAlb/Микроалбумин в урина 24 часа или единична порция 30,00
104-02П CreatCU/креатинин в урина 24 часа или единична порция 11,00
104-03П CaCU/калций в урина 24 часа 11,00
104-04П Cl-CU/хлориди в урина 24 часа 11,00
104-05П K-CU/калий в урина 24 часа 11,00
104-06П Na-CU/натрий в урина 24 часа 11,00
104-07П Phos-U/фосфат в урина 24 часа 11,00
104-08П Urea-U/урея в урина 24 часа 11,00
104-09П GlucU/глюкоза в урина 24 часа 11,00
104-10П UAU/пикочна киселина в урина 24 часа 11,00
104-11П AmyU/Амилаза в урина единична порция 18,00
Радиоимунни изследвания
106-00П TSH 30,00
106-01П Свободен Т4 26,00
106-02П Свободен Т3 26,00
106-03П Бета-2 микроглобулин 48,00
106-04П Паратхормон 30,00
106-05П Лутеинизиращ хормон 26,00
106-06П Фоликулостимулиращ хормон 26,00
106-07П Естрадиол 26,00
106-08П Тестостерон 26,00
106-09П Прогестерон 26,00
106-10П Еритропоетин 80,00
106-11П Определяне на феритин 36,00
106-12П Anti TPO – МАТ 32,00
106-13П Anti Tg – ТАТ 32,00
106-14П Определяне вискозитет на плазма 44,00
106-15П Витамин В12 36,00
106-16П Фолиева киселина 36,00
Хемостазеологични изследвания
110-00П Време на кървене (двоен тест) 12,00
110-01П Тест за капилярна устойчивост 8,00
110-02П Тромбоцити, камерно изброяване 14,00
110-03П Протромбиново време 12,00
110-04П Парциално тромбопластиново време 12,00
110-05П Тромбиново време 17,00
110-06П Фибриноген 15,00
Фактори на кръвосъсирването
111-00П Фактор II 70,00
111-01П Фактор V 70,00
111-02П Фактор VII 100,00
111-03П Фактор VIII 70,00
111-04П Фактор IX 70,00
111-05П Фактор X 90,00
111-06П Фактор XI 70,00
111-07П Фактор XII 70,00
111-08П Фактор XIII 300,00
112-00П Скрининг за инхибитори 90,00
112-01П Титър на инхибитори 140,00
113-00П D-димери 46,00
113-01П Бързо полуколичествено изследване на ADAMTS13 260,00
114-00П Агрегация на тромбоцитите с АДФ 80,00
114-01П Агрегация на тромбоцитите с адреналин 80,00
114-02П Агрегация на тромбоцитите с ристоцетин 80,00
115-00П Фактор на Вилебранд антиген 110,00
115-01П Фактор на Вилебранд астивност 270,00
117-00П Хемостазен скрининг (PT%, INR, aPTT, Fib) 40,00
118-00П Антитромбин III 80,00
119-00П Тест за APC резистентност 90,00
119-01П Тест за лупус антикоагулант 76,00
119-02П anti-Xa (при лечение с нискомолекулен хепарин) 70,00
Изследвания за установяване на наличие на патологични хемоглобини
120-00П ПАНЕЛ 1: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин (необходими са предварително направени ПКК и серумно желязо): 35,00
–          осмотична резистентност в една епруветка (STOFT);
–          електрофореза върху целогел и /или капилярна електрофореза;
–          количиствено определяне на фетален хемоглобин;
–          определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост (за типизиране на НПФХ);
интерпретация и коментар на получените резултати, както и препоръки
Допълнителни изследвания за идентификация на патологията в зависимост от резултата от ПАНЕЛ 1:
120-01П Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини 30,00
120-02П Тестове за термостабилност /на 50 С и на 68 С/, всеки по 30,00
120-03П Интраеритроцитни телца (Н-телца и телца на Хайнц) 30,00
120-04П Фалциформация на еритроцити ( за сърповидни клетки) 30,00
120-05П Разтворимост на хемоглобин (SST) за хемоглобини S и С -Harlem 30,00
120-06П Електрофореза върху цитратен агар 50,00
120-07П Електрофореза върху целулозоацентни лентипри различно рН 50,00
120-08П Количествено определяне на метхемоглобин 50,00
120-09П Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М 50,00
121-00П ПАНЕЛ 2: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ 25,00
122-00П Фетален хемоглобин чрез алкална денатурация 45,00
Цитогенетични изследвания
130-00П Цитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника. 450,00
130-01П Цитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника 650,00
130-02П Цитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника 650,00
130-03П Изследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника 750,00
131-00П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди 650,00
131-01П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди 850,00
131-02П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди 730,00
131-03П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби 730,00
131-04П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби. 710,00
132-00П Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби 1 030,00
132-02П Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби 1 410,00
Молекулярно-биологични изследвания
133-00П Oстра миелоидна левкемия – Минимален панел 420,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
133-01П Oстра миелоидна левкемия – Разширен панел 540,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
133-02П Остра миелодна левкемия – Цялостен панел 800,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
133-03П Изследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD) 360,00
133-04П Пакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена 480,00
133-05П Изследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия 360,00
133-06П Изследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL 480,00
134-00П Остра промиелоцитна левкемия – PML-RARA [t(15;17)] 360,00
135-00П Oстра В-лимфобластна левкемия – Минимален пакет 400,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
135-02П Пакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена 360,00
136-00П Хронични миелопролиферативни заболявания – Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190 280,00
136-01П Допълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)] 360,00
137-00П JAK2 мутация V617F 360,00
137-01П Мутации в MPL 350,00
137-02П Мутации в CALR 410,00
137-03П Пакет – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и JAK2 мутация V617F 440,00
137-04П JAK2 мутация V617F + Мутации CALR 570,00
137-05П JAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL 850,00
138-00П Контрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор – Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция 620,00
138-01П Контрол ва лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване 560,00
139-00П Изследване на мутация Т315I ABL 500,00
139-01П Изследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA 320,00
140-00П Изследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер) – за всеки един по: 200,00
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-01П Изследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позиция – за всеки един по: 100,00
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00П Изследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом 200,00
142-00П Изследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия 280,00
143-00П Изследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR 200,00
144-00П Екстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено) 80,00
144-01П Изследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента) 160,00
Цитологични изследвания и специални оцветявания
145-00П Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба 400,00
145-01П Цитологично изследване на костен мозък – обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират 240,00
145-02П Цитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати 180,00
145-03П Цитологично изследване на периферна кръв 100,00
145-04П Цитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати 90,00
145-05П Цитологично изследване на телесни течности 120,00
146-00П Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка 150,00
146-01П Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. -консултация на един готов препарат 80,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по: 100,00
147-01П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по: 120,00
147-02П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя 190,00
Хистологични изследвания и специални оцветявания
148-00П Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба 520,00
148-01П Хистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др. 260,00
148-02П Хистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой 230,00
148-03П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 1 до 3 броя блокчета 240,00
148-04П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 3 до 10 броя блокчета 400,00
148-05П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – над 10 броя блокчета за всяко по: 90,00
148-06П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера 200,00
148-07П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера 320,00
148-08П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по: 50,00
149-00П Хистохимично изследване – за 1 бр. 120,00
150-00П Аутопсия по желание (консултация на некропсия) – хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза 2 500,00
Имунохистохимични изследвания
151-00П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера 500,00
151-01П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера 780,00
151-02П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 9 маркера 1 040,00
151-03П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера 1 320,00
151-04П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера  за всеки следващ по 120,00
151-05П Изследване на експресия на kappa и lambda за определяне на клоналност на плазмоцити в биопсичен материал чрез CISH 280,00
151-06П Изследване на EBV (EBER) в биопсичен материал чрез CISH 220,00
151-07П Изследване на BCL2, BCL6, C-MYC пренареждания във фиксиран във формалин и включен в парафин биопсичен материал чрез флуоресцентна ISH, за всеки отделен маркер по 690,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00П Имунофенотипизиране на лимфоцити с многопараметърна флоуцитометрия – до 8 параметъра 760,00
152-01П Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел до 18 параметъра 1 040,00
152-02П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал 900,00
152-03П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания, стандартен панел до 18 параметъра 1 160,00
152-04П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания – разширен панел над 18 параметъра 1 400,00
152-05П Имунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоуцитометрия 820,00
153-01П Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки с виталност 840,00
153-02П Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой донорски Т-клетки за целите на трансплантацията 1 040,00
153-04П Флоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия 960,00
153-05П Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии – стандартен панел 960,00
153-06П Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии – контролно изследване 820,00
153-07П Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации 360,00
Имунохимични изследвания
154-00П Панел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги 420,00
154-01П Панел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в урина, имунотипизация, количество свободни леки вериги 300,00
154-02П Панел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в ликвор, имунотипизация, количество свободни леки вериги 300,00
155-00П Капилярна електрофореза на протеини в серум 135,00
155-01П Капилярна електрофореза на протеини в урина 135,00
156-00П Имунотипизация на протеини в серум 135,00
156-01П Имунотипизация на протеини в урина 135,00
157-00П Свободни леки вериги (FLC) в серум 135,00
157-01П Свободни леки вериги (FLC) в урина 135,00
157-02П Свободни леки вериги (FLC) в ликвор 135,00
158-00П Комплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум 180,00
159-00П Имуноглобулин А (IgA) в серум 30,00
159-01П Имуноглобулин G (IgG) в серум 30,00
159-02П Имуноглобулин M (IgM) в серум 30,00
159-03П Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в серум 90,00
160-00П Имуноглобулин А (IgA) в ликвор 38,00
160-01П Имуноглобулин G (IgG) в ликвор 38,00
160-02П Имуноглобулин M (IgM) в ликвор 38,00
160-03П Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в ликвор 140,00
160-04П Албумин в ликвор 30,00
161-00П Определяне на субклас IgG1 75,00
161-01П Определяне на субклас IgG2 75,00
161-02П Определяне на субклас IgG3 75,00
161-03П Определяне на субклас IgG4 75,00
161-04П Определяне на субкласове IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 270,00
162-00П Количествено определяне на имуноглобулин D (IgD) – серум 75,00
162-01П Количествено определяне на имуноглобулин E (IgE) – серум 90,00
163-00П Криоглобулини 40,00
164-00П Количествено определяне на фракции на комплемент – C3-комплемент 60,00
164-01П Количествено определяне на фракции на комплемент – С4-комплемент 60,00
164-02П Определяне на активност на тотален комплемент – CH-50 200,00
Имунохематологични изследвания
165-00П Определяне на кръвна група АВО и Rh D антиген – мануална техника на плочка 40,00
165-01П Определяне подгрупите на А-антигена (А1 и А2) с анти-А1 лектин и анти-Н 10,00
165-02П Определяне на кръвна група АВО и Rh D антиген – колонноаглутинационна техника 40,00
165-03П Определяне на Rh фенотип (СсЕе) и Kell антиген /при изследване на част от антигените се отбелязва брой и вид на изследвания антиген/- мануална техника 50,00
165-04П Определяне на Rh фенотип (СсЕе),Cw и Kell антиген- колонноаглутинационна техника 60,00
165-05П Определяне на еритроцитни антигени (извън АВО, Rh  и Kell системите) – за един антиген от системите :  Fy, Jk, Le, P, MNSs, Lu 30,00
165-06П Определяне на титър на анти-А/анти-В антитела от клас Ig M и Ig G 45,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА
166-00П Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и ало-) -колонноаглутинационна техника 100,00
166-01П Скрининг за антиеритроцитни антитела в мануална техника с определяне на температурния диапазон 100,00
166-02П Директен антиглобулинов тест на  Coombs   (с полиспецифичен  AHG тест реагент) 30,00
166-03П Определяне на имуноглобулиновата характеристика на фиксираните еритроантитела (диференциран директен антиглобулинов тест на Coombs) с моноспецифични   AHG тест реагенти: анти-Ig G и анти-C3d 50,00
166-04П Определяне на специфичност на антиеритроцитни антитела (за един метод) 100,00
166-05П Определяне на титър на антиеритроцитни антитела (за един метод) 40,00
166-06П Медикаментозни антиеритроцитни антитела 100,00
166-07П Други методи за имунохематологична диагностика -абсорбция, елуция 100,00
167-00П Определяне на секреторен статус 100,00
168-00П 100,00
ТЕСТОВЕ ЗА ПАРОКСИЗМАЛНА ХЕМОГЛОБИНУРИЯ
169-00П Двуфазни хемолизини 50,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИТРОМБОЦИТНИ АНТИТЕЛА
170-00П Стандартизиран кит с имобилизирани специфични тромбоцитни и HLA клас I гликопротеини 550,00
ТЕСТОВЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ
171-00П Претрансфузионни тестове за съвместимост на единица кръв 50,00
Микробиологични изследвания
172-00П Посявка, идентификация и антибиограма на гърлен секрет 40,00
172-01П Посявка, идентификация и антибиограма на храчка 40,00
172-02П Посявка, идентификация и антибиограма на носен секрет 40,00
172-03П Посявка, идентификация и антибиограма на ушен секрет 40,00
172-04П Посявка, идентификация и антибиограма на очен секрет 40,00
172-05П Посявка, идентификация и антибиограма на ранев секрет 40,00
172-06П Посявка, идентификация и антибиограма на урина за урокултура 28,00
172-07П Посявка, идентификация и антибиограма на материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален,простатен секрети;еякулат) за банална флора 42,00
172-08П Посявка, идентификация и антибиограма на фекална маса и ректален секрет 42,00
174-00П Антибиотикограма с тест-дискове 18,00
175-00П Идентификация на микроорганизми – апаратно 50,00
175-01П Микробиологично PCR изследване на проба от стомашно-чревния тракт 560,00
175-02П Микробиологично PCR изследване на проба от дихателния тракт 620,00
175-03П Микробиологично PCR изследване на проба от хемокултура 740,00
175-04П Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на енцефалит и менингит 740,00
175-05П Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на пневмония 830,00
175-06П Тест за доказване на галактомананов антиген в серум 90,00
176-00П Определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизми – апаратно 48,00
177-00П Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика без изолиран причинител 65,00
177-01П Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика, антибиограма 120,00
180-00П Вземане на секрет за микробиологично изследване 7,50
182-00П Посявка, идентификация и антибиограма ПВК, ЦВК, връх на ЦВК 45,00
Серологични изследвания
183-00П Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM 38,00
183-01П Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgG 42,00
184-00П Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBsAg 38,00
184-01П Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg 38,00
184-02П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBc IgM 45,00
184-03П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBcor total 45,00
184-04П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBe 45,00
184-05П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBs Ag 38,00
185-00П Хепатит C вирусни антитела по ELISA/ELFA: anti-HCV 38,00
185-01П Хепатит С – потвърдителен тест 42,00
186-00П Хепатит D вирусни маркери по ELISA/ELFA: HD Ag 38,00
186-01П Хепатит D вирусни антитела по ELFA/ELISA: anti-HD ab 38,00
187-00П Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgM 38,00
187-01П Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgG 38,00
188-00П Откриване на антитела към HIV и антигени на HIV по ELISA 38,00
189-00П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgM 38,00
189-01П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgG 38,00
189-02П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgM 38,00
189-03П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgG 38,00
190-00П Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgM 38,00
190-01П Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgG 45,00
191-00П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgG 38,00
191-01П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EBNA IgG 38,00
191-02П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgM 38,00
191-03П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EA IgG 38,00
192-00П Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgM 38,00
192-01П Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgG 38,00
193-00П Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgM 38,00
193-01П Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgG 38,00
194-00П Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgM 38,00
194-01П Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgG 38,00
195-00П Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgM 38,00
195-01П Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgG 38,00
196-00П Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgM 38,00
196-01П Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgG 38,00
197-00П Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgM 38,00
197-01П Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgG 38,00
198-00П Серологично изследване (IgM) за лаймска болест 38,00
198-01П Серологично изследване (IgG) за лаймска болест 38,00
199-00П Откриване на антитела към Aspergillus f: IgM 38,00
199-01П Откриване на антитела към Aspergillus f: IgG 38,00
200-00П Откриване на антитела към H. pylory: IgG 42,00
200-03П Откриване на антитела IgM към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 30,00
200-04П Откриване на антитела IgG към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 38,00
200-05П Откриване на антитела IgM и IgG към SARS-CoV-2 (хемилуминисцентен метод) 60,00
200-06П Откриване на вирусен антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби (назофарингиален и/ или  орофарингеален секрет) 20,00
200-08П Бърз комбиниран антигенен тест за откриване на Covid-19 + Inf1uenza А + Influenza В + RSV 75,00
201-00П Изследване на IgM антитела по ELISA/ELFA 42,00
201-01П Изследване на IgG антитела по ELISA/ELFA 42,00
201-02П Оценка на Т-клетъчния имунен отговор срещу вирусни патогени IGRA 320,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00П Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби 360,00
202-01П Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби 390,00
202-02П Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби 300,00
202-03П Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби 300,00
202-04П Real Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби 345,00
202-05П Real Time PCR за количествено определяне на HHV6 в клинични проби 300,00
202-06П Real Time PCR за количествено определяне на BKV в клинични проби 300,00
202-07П Real Time PCR за количествено определяне на JCV в клинични проби 300,00
202-08П Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 в клинични проби 300,00
202-09П Real Time PCR за количествено определяне на HSV2 в клинични проби 300,00
202-10П Real Time PCR за количествено определяне на VZV в клинични проби 300,00
202-11П Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби 360,00
202-12П Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на JCV и BKV в клинични проби 360,00
202-13П Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 и HSV2 в клинични проби 360,00
202-14П Real time PCR за определяне на SARS-CoV-2 в клинични проби (Детекция на вирусен геном на SARS-CoV-2) 270,00
202-15П Детекция и количествено определяне на вирусен геном по метода Real Time PCR 300,00
202-16П Мултиплексен Real Time PCR (Респираторен SARS-CoV-2 Панел) за качествено определяне на 22 патогена в клинични проби 565,00
202-17П Мултиплексен Real Time PCR (Респираторен Панел) за качествено определяне на 21 патогена в клинични проби 565,00
202-18П Real Time PCR за количествено определяне на TTV DNA в клинични проби 320,00
202-19П Multiplex RT-real time PCR Meningitis/Encephalitis Panel 565,00
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.