Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Студенти

НСБАЛХЗ предлага


Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД, гр.София, има присъдена отлична акредитационна оценка от Акредитационния Съвет при Министерство на здравеопазването, за обучение на студенти:

 • по медицина за образователно-квалификационна степен “магистър” по задължителната учебна дисциплина  “Вътрешни болести и терапия, клинична лаборатория и имунология”;
 • предипломен стаж за студенти по медицина за образователно-квалификационна степен “магистър” по Хематология;
 • преддипломен стаж за студенти по фармация за образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • практическо обучение, учебни практики и преддипломен стаж за студенти по специалността медицинска сестра от професионалното направление „Здравни грижи„ за образователно-квалификационна степен “ бакалавър“;
 • практическо обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти от професионалното направление “Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“ по специалностите медицински лаборант, помощник фармацевт;
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.