Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Специализанти


Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД, гр.София, има присъдена отлична акредитационна оценка от Акредитационния Съвет при Министерство на здравеопазването, за следдипломно обучение

 • Специализация на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър„ по специалности Клинична лаборатория и Клинична хематология, в т.ч. и следните модули от други специалности (Детска клинична хематология и онкология; Клинична имунология; Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;  Вътрешни болести; Медицинска онкология; Гастроентерология; Пулмология и фтизиатрия;  Нефрология; Ревматология; Нуклеарна медицина; Лицево-челюстна хирургия; Обща медицина);
 • Специализация на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър„ по специалности Трансфузионна хематология и Медицинска генетика
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.